งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group_02 นายไกรสร แก้วโลก นายมรุติ์ปลัดกอง นางสาวแสงเดือน ทองปรอน นางสาวธัญญรัตน์ชูช่วง นางสาวธัญญาคำแหง นางสาวอุไรเย็นสนิท นางสาวนิตยาทองชาติ นางสาวณัฐสุนีย์มัชณิกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group_02 นายไกรสร แก้วโลก นายมรุติ์ปลัดกอง นางสาวแสงเดือน ทองปรอน นางสาวธัญญรัตน์ชูช่วง นางสาวธัญญาคำแหง นางสาวอุไรเย็นสนิท นางสาวนิตยาทองชาติ นางสาวณัฐสุนีย์มัชณิกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group_02 นายไกรสร แก้วโลก นายมรุติ์ปลัดกอง นางสาวแสงเดือน ทองปรอน นางสาวธัญญรัตน์ชูช่วง นางสาวธัญญาคำแหง นางสาวอุไรเย็นสนิท นางสาวนิตยาทองชาติ นางสาวณัฐสุนีย์มัชณิกะ

2 ความประทับใจ ความรู้สึก ความพึงพอใจ ฯลฯ จากบล๊อก มีอีเมล์เป็นของตัวเองที่ใช้ในการสร้างบล๊อก สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักเพื่อนเพิ่ม มากขึ้น สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถหาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้ที่มี ความรู้และนำมาวิเคราะห์เป็นของตัวเราเอง เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เคยค้นคว้าหาข้อมูลที่เราต้องการทาง อินเตอร์เน็ต แล้วเจอข้อมูลที่เขียนผ่านบล๊อก ไม่นึกว่าเราจะมีบล๊อกเป็นข้อตัวเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบล๊อก ด้วยตัวเราเอง ในเรื่องของการตกแต่งประวัติตัวเอง ตกแต่ง หน้าบล๊อก

3 ปัญหาที่เจอ แก้ไขอย่างไร ในการสมัครสมาชิก ในเรื่องของการสุ่ม รหัสเพื่อลงทะเบียน ไม่มีรหัสที่ใช้ ลงทะเบียน เราต้องลงโปรแกรม Flash player หรือเรียกเว็บบราวเซอร์ ผ่าน Mozilla Firefox ( พี่จอย ) การสมัครสมาชิก การเข้าระบบ เมื่อต้อง ไส่รหัสสุ่ม ถ้าตัวเรามองรหัสสุ่มไม่ออก เราสามารถกด Refesh ( แพรว )

4 ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่มีการ แก้ไข ในการแสดงความมคิดเห็นของบล๊อก ผู้อื่น เราต้องเข้าสู่ระบบของเราก่อน ถ้า ไม่เข้าสู่ระบบของเราก่อนก็จะไม่แสดง ข้อมูลของผู้แสดงความคิดเห็น แต่ถ้า เข้าสู่ระบบก่อนก็จะมีข้อมูลของเราเองที่ ระบบสร้างให้เอง การใส่รูปในบล๊อกตัวเองครั้งแรกแล้ว เมื่อจะทำการแก้ไขรูปไม่ได้

5 ความรู้เรื่องใดบ้างที่อยากจะ เพิ่มในบล๊อก การใช้ภาษาในการเขียนบล๊อก ทำไมต้องตั้งคำสำคัญของบล๊อก หลายๆ คำ


ดาวน์โหลด ppt Group_02 นายไกรสร แก้วโลก นายมรุติ์ปลัดกอง นางสาวแสงเดือน ทองปรอน นางสาวธัญญรัตน์ชูช่วง นางสาวธัญญาคำแหง นางสาวอุไรเย็นสนิท นางสาวนิตยาทองชาติ นางสาวณัฐสุนีย์มัชณิกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google