งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎการส่งมอบโดยตรง(Direct Consignment Rule)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎการส่งมอบโดยตรง(Direct Consignment Rule)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎการส่งมอบโดยตรง(Direct Consignment Rule)
ภายใต้WTO ส่วนมากของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านั้นต้องการให้มีการส่งมอบสินค้าโดยตรง ซึ่งหมายความว่า สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษโดยการพิจารณาเรื่องถิ่นกำเนิดนั้นจะต้องมีการขนส่งโดยตรงจากประเทศผู้ผลิตไปยังประเทศปลายทางซึ่งเป็นผู้ให้สิทธิกับสินค้าดังกล่าว วัตถุประสงค์ของกฎดังกล่าวนี้ เพื่อต้องการให้แน่ใจว่า สินค้านำเข้า โดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้าในจำนวนมากๆ เป็นสินค้ารายเดียวกันกับสินค้าที่ส่งมาจากประเทศผู้ส่งออกและเพื่อการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำสินค้าที่มิได้รับสิทธิพิเศษมารวมกับสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ

2 อย่างไรก็ตาม กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าส่วนมาก ยังมีข้อกำหนดที่ว่าในบางครั้ง สินค้าอาจถูกส่งผ่านอาณาเขตของประเทศอื่นนอกเหนือจากอาณาเขตของประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดหรือประเทศปลายทาง โดยมีคำอธิบายที่เหมาะสมรองรับการส่งผ่านดังกล่าว เช่น ความจำเป็นทางด้านภูมิศาสตร์และสินค้าดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของศุลกากรและไม่มีการค้าขายสินค้านั้นในขณะที่อยู่ในประเทศที่ถูกส่งผ่าน โดยประเทศที่สินค้าถูกส่งผ่านจะต้องออกเอกสารรับรองให้กับประเทศปลายทางตามที่ถูกร้องขอด้วย

3 Direct Consignment (การส่งมอบโดยตรง)
ศุลกากรตรวจสอบ B/L

4 Trans ship Through B/L

5 Trans ship Truck Statement Through B/L


ดาวน์โหลด ppt กฎการส่งมอบโดยตรง(Direct Consignment Rule)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google