งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.phs mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

2 1. การปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ 1.1 ปรับปรุงประกาศ แบรนเนอร์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ให้เป็น ปัจจุบัน จำนวน 7 เรื่อง 1.2 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เดือน มกราคม 2557 จำนวน 11,979 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2557

3 2. ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย 2.1 รายงานการใช้งานอินเตอร์เน็ต สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ( รวมหน่วยงานสังกัด 19 แห่ง )

4 2. ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย 2.1 รายงานการใช้งานอินเตอร์เน็ต อาคาร ไอซีที และห้องสมุด

5 2. ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย 2.2 สำรวจความคิดเห็นการระบบยืนยันการใช้งานอินเตอร์เน็ต และระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

6 2. ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย 2.3 ปัญหาที่พบในการใช้ระบบยืนยันการใช้งาน อินเตอร์เน็ต และระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ต - การเชื่อมต่อระบบ ของ Smartphone Tablet ประเภท แอนดรอยด์ - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายไม่เพียงพอ ไม่ ครอบคลุม

7 2. ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย การเฝ้าระวัง และ ตรวจสอบระบบ ( Monitor)

8 3. งานอื่นๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการมีแผน พัฒนาเว็บไซต์เทศบาลฯ ในงบประมาณปี 2557

9 4. งานอื่นๆ เว็บไซต์สำนัก / กอง บางเว็บไซต์ไม่มีการอัพเดตข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน

10 http://www.phsmun.go.th


ดาวน์โหลด ppt mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google