งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE

2 ทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ของวิชาในภาคการศึกษา 1 / 2557
ระดับปริญญา ตรี 5 วิชา ระดับปริญญา โท 3 วิชา ระดับปริญญา เอก 3 วิชา วันที่ 8-9 มกราคม 2558

3 แนะนำคณะ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
Feedback - อยากให้มาไวกว่านี้ ตั้งแต่เริ่มเทอม 1 - หลายมหาวิทยาลัยมีการเชิญอาจารย์เข้าร่วมดูงานตามวิทยาเขตต่างๆ พร้อมกับให้ อาจารย์คัดเลือก นร. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย วันที่ 14 มกราคม 2558

4 สอบสัมภาษณ์รับตรง วิศวกรรมเกษตร
Feedback - ผ่านการคัดเลือก 60 คน - มาสอบสัมภาษณ์ 38 คน - พบว่า นร หลายคนสนใจเรื่อง วิศวกรรมดินและน้ำ เป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับสาขาย่อยอื่นในหลักสูตร วันที่ 25 มกราคม 2558

5 นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยร่วม ระหว่าง วิศวกรรมเกษตร กับ บ
นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยร่วม ระหว่าง วิศวกรรมเกษตร กับ บ.CEO AGRIFOOD จก. Feedback - บริษัทเห็นด้วยกับผลการนำเสนอ พร้อมกับสนับสนุน ให้ อาจารย์ นักศึกษา ไปทำภาคปฏิบัติที่บริษัท วันที่ 26 มกราคม 2558

6 AE-Night 2015 Let’s Back to School
วันที่ 31 มกราคม 2558

7 คุณ เกรียงไกร อุทัยรัตย์ บรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ” ให้กับ นศ ชั้นปีที่ 3
คุณเกรียงไกร อุทัยรัตน์ บ.มาสด้า ประเทศไทยจำกัด วิศวะลาดกระบังรุ่น 33 วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558

8 อ.ภัทรชัย วิชัยยะ เข้าร่วมปรึกษา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ของชุมชนลาดกระบัง
Feedback - อ.ภัทรชัย นำเสนอ รูปแบบแนวทาง ลาดกระบัง โมเดล เพื่อการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558

9 คุณนภัทร ศรีบางน้ำชล บรรยายพิเศษเรื่อง materials handling system and application ในวิชา Materials Handling Engineering นศ ชั้นปีที่ 3 คุณนภัทร ศรีบางน้ำชล ผู้จัดการบริษัท แก๊พ อินดัสตรีจำกัด วิศวะลาดกระบังรุ่น 30 วิศวะเกษตรรุ่น 9 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google