งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Network."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Network

2 ข้อสอบ 18 ข้อ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 7
ข้อที่ 6 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 11 ข้อที่ 12 ข้อที่ 13 ข้อที่ 14 ข้อที่ 15

3 1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
1.คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องทำงานพร้อมกัน 2.ระบบที่มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง 3.การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4.เครื่องที่มีผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ถูก ผิด ผิด ผิด

4 2. Social Network มีชื่อเรียก ยกเว้นข้อใด
2.กลุ่มสังคมออนไลน์ 1.สังคมไอเทค ถูก ผิด 3.เครือข่ายมิตรภาพ 4.เครือข่ายสังคม ผิด ผิด

5 3.ข้อใดไม่ใช้ข้อดีของ Social Network
ผิด 1.มีโอกาสได้พบเพื่อนเก่า ถูก 2.เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้มากขึ้น ผิด 3.ประหยัดค่าใช้จ่าในการติดต่อกับคนอื่น ผิด 4.เป็นตัวกลางในการเสนอและแสดงความคิดเห็น

6 4.ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผิด 1.สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ผิด 2.สามารถสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ถูก 3.สามารเปิดดู ของคนอื่นได้ ผิด 4.สามารถสนทนาผ่านเครือข่ายได้

7 5. Creative Network หมายถึงข้อใด
1.เผยแพร่ผลงาน 2.เผยแพร่การเรียน ถูก ผิด 3.เผยแพร่การคมนาคม 4.ไม่มีข้อถูก ผิด ผิด

8 6.ปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Maps ทำอะไร
ผิด 1.ค้นหาข้อมูล 2.ค้นหาอัตราส่วน ผิด ถูก 3.สร้างแผนที่ของตัวเองหรือแชร์แผนที่ให้คนอื่น ผิด 4.สร้างข้อมูลข่าวสาร

9 7. P2P เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอะไร
1. Computer กับ Bluetooth ผิด ถูก 2. Client กับ Client 3. Client กับ Skype ผิด 4. ไม่มีข้อถูก ผิด

10 8. Social Network Service มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในตลาดด้านใด
1.การศึกษาและการคมนาคม ผิด ถูก 2.ธุรกิจและองค์กร ผิด 3.การขนส่งและการซื้อขาย ผิด 4.การธนาคารและองค์กร

11 9. Wikipedia เป็นสารานุกรมต่อยอดที่อนุญาตให้เข้ามาช่วยกันเขียนและแก้ไขบทบาทต่างๆได้ ทำให้เกิดเป็นสารานุกรมใด ผิด 1.สารานุกรมไทย ผิด 2.สารานุกรมอังกฤษ ถูก 3.สารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ ผิด 4.สารานุกรมรูปภาพ

12 10.Web 2.0 ลักษณะเด่นต่างจาก Web 1.0 คือข้อใด
1.การพัฒนาให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลได้ ถูก ผิด 2.การพัฒนาของเทคโนโลยี ผิด 3.การพัฒนาการเปลี่ยนไฟล์ ผิด 4.การพัฒนา Hi 5

13 11. Social Network เป็นสื่อในการทำอะไร
ถูก 1.การแลกเปลี่ยนข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ ผิด 2.การแลกเปลี่ยนสถานที่ 3.การแลกเปลี่ยนเงินตรา ผิด 4.ถูกทุกข้อ ผิด

14 12.ข้อใดคือคำศัพท์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. Computer Network ถูก ผิด 2. Social Network 3. Creative Network ผิด 4. Networking ผิด

15 13.ข้อใดไม่ใช้การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย
ผิด 1.สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ถูก 2.สามารถอ่านข้อมูลได้เร็วขึ้น 3.สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ผิด 4.สนทนาผ่านเครือข่ายได้ ผิด

16 14. Social Network เรียกว่าอะไร
1.เครือข่ายสังคม 2.เครือข่ายเว็บไซต์ ผิด ผิด 3.เครือข่ายออนไลน์ 4.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ค. ผิด ถูก

17 15.กลุ่มสังคมออนไลน์คือข้อใด
ผิด 1.บริการผ่านอินเตอร์เน็ต 2.บริการผ่านเกมส์ออนไลน์ ถูก ผิด 3.บริการผ่านเว็บไซต์ที่มีจุดโยงระหว่างบุคคลที่มีเครือข่าย 4.ถูกทุกข้อ ผิด

18 สมาชิก 1.นางสาวภุมรินทร์ ยองเข เลขที่ 4
1.นางสาวภุมรินทร์ ยองเข เลขที่ 4 2.นาวสาวธิดารัตน์ เพ่งพินิจ เลขที่ 10 3.นางสาวนิภารัตน์ สมหมาย เลขที่ 11 4.นางสาวเพ็ญนภา ตุกพริก เลขที่ 20 5.นางสาวอนุชิตา สมหมาย เลขที่ 23 ม.6/1


ดาวน์โหลด ppt Social Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google