งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีค่ะ นางสาวศิวพร จอมนงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีค่ะ นางสาวศิวพร จอมนงค์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีค่ะ นางสาวศิวพร จอมนงค์

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวศิวพร จอมนงค์ ชื่อเล่น นิ่ม อายุ 23 ปี เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ที่อยู่ปัจจุบัน 53 ม.3 ต.เวียงใต้ อ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน บิดาชื่อ รต.ประสาท จอมนงค์ รับราชการทหาร มารดาชื่อนางอรชอน จอมนงค์ ทำธุรกิจส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมต้น-มัธยมปลายจาก โรงเรียนปายวิทยาคาร จบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและ การแนะแนว เกรดเฉลี่ย 3.24 ปีการศึกษา 2557

4 ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน ทำงานเป็นลูกจ้างรายวันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปาย

5 ความใฝ่ฝัน อยากประกอบอาชีพครูเพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติเปรียบเสมือนผู้ให้ทั้งความรู้และให้ความรักเอาใจใส่นักเรียน และเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ ของชาติ

6 จบการนำเสนอค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีค่ะ นางสาวศิวพร จอมนงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google