งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรามาหาแหล่งน้ำ ในผิวดินกันดีกว่า มาหาน้ำใต้ดินกัน ดีกว่าครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรามาหาแหล่งน้ำ ในผิวดินกันดีกว่า มาหาน้ำใต้ดินกัน ดีกว่าครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรามาหาแหล่งน้ำ ในผิวดินกันดีกว่า

3

4

5 มาหาน้ำใต้ดินกัน ดีกว่าครับ

6 การวาดภาพใน Photoshop จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของสีเสียก่อน ซึ่งสีที่สามารถเลือกมาใช้ได้มี 2 สีพร้อมกันคือ สีโฟร์กราวน์และสีแบ็คกราวน์ เครื่องมือส่วนมาก เมื่อเราใช้วาด ภาพ จะปรากฎเป็นสีโฟร์กราวน์ เช่น เครื่องมือพู่กัน และเครื่องมือดินสอ เป็นต้น ภาพที่วาดโดยเครื่องมือพู่กัน ภาพที่วาดด้วย เครื่องมือดินสอ กำหนดขนาดหัวดินสอเท่ากับ 5 Pixel กำหนดขนาด หัวพู่กันเท่ากับ 5 Pixel หน้าต่อไป

7 ภาพที่วาดด้วยพู่กันจะมีความสีที่มีความนุ่มนวล กว่าภาพที่วาด ด้วนดินสอลายเส้นจะชัดเจนกว่า ควรเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็นพู่กัน หรือ ดินสอ เราสามารถกำหนดคุณสมบัติของปลายพู่กัน หรือขนาด ความคมชัดของเส้นได้จาก Option Bar ของเครื่องมือ พู่กันและดินสอได้ ซึ่งลายละเอียดต่าง ๆ ของ Option Bar มีดังนี้ นอกจากนี้ เรายังสามารถเปลี่ยนสีเส้นเป็นสีต่าง ๆ ได้โดยการกำหนดสี ในส่วนของโฟร์กราวน์ เพื่อเปลี่ยนสีให้กับเส้นดินสอหรือเส้นพู่กันได้ อย่างอิสระ


ดาวน์โหลด ppt เรามาหาแหล่งน้ำ ในผิวดินกันดีกว่า มาหาน้ำใต้ดินกัน ดีกว่าครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google