งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงื่อนไข ISO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงื่อนไข ISO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงื่อนไข ISO

2 โครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องดำเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการ เงื่อนไข ISO

3 ดำเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9000 หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี
นับจากวันเปิดดำเนินการ วันเปิดดำเนินการ ได้ ISO เปิดดำเนินการตามเงื่อนไข ขอ ISO 36 เดือน 24 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม เวลา/ปี 1 2 3 4 5 6

4 กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ไม่ได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี


ดาวน์โหลด ppt เงื่อนไข ISO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google