งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะไม่ถามท่านในวันนั้น สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะไม่ถามท่านในวันนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะไม่ถามท่านในวันนั้น สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะไม่ถามท่านในวันนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะไม่ถามท่านในวันนั้น สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะไม่ถามท่านในวันนั้น

3 1... พระเป็นเจ้าจะไม่ถาม ว่าได้ขับรถอะไร พระองค์ จะถาม ว่าท่านให้คนนั่ง ในรถ ที่ไม่มีค่าโดยสาร

4 2. พระเป็นเจ้าจะ ไม่ว่าบ้าน ของท่านกว้างเท่าไร แต่จะ ถามว่า เคยต้อนรับกี่คน ในบ้านของท่าน 2. พระเป็นเจ้าจะ ไม่ว่าบ้าน ของท่านกว้างเท่าไร แต่จะ ถามว่า เคยต้อนรับกี่คน ในบ้านของท่าน

5 3. พระเป็นเจ้า จะไม่ถาม ถึงเสื้อผ้า ที่มีอยู่ในตู้ แต่ ได้ให้เสื้อผ้า ให้คนอื่นกี่ คน

6 4. พระเป็นเจ้า จะไม่ถาม ว่าเงินเดือน ของท่าน สูงสุดเท่าไร ? แต่จะถาม ว่า ท่านได้เสียคน หรือ เปล่า ในการได้สัน

7 5. พระเป็นเจ้า จะไม่ถามว่า ตำแหน่งในงานมีชื่ออะไร ? แต่จะถามว่า ได้ปฏิบัติงาน ตามสามารถ ของท่านหรือ เปล่า

8 6. พระเป็นเจ้า จะไม่ถาม ว่ามีเพื่อนกี่คนแต่จะถาม ว่า มีกี่คนที่เรียกท่าน ว่า เพื่อน

9 7. พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่าได้ อาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านกลุ่ม ไหน ? แต่จะถามว่าได้ดูแลเพื่อนบ้าน อย่างไร 7. พระเป็นเจ้าจะไม่ถามว่าได้ อาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านกลุ่ม ไหน ? แต่จะถามว่าได้ดูแลเพื่อนบ้าน อย่างไร

10 8. พระเป็นเจ้า จะไม่ถามว่า ผิว ของท่านสีอะไรแต่ จะถาม ถึง นิสัยท่าน

11 9.. พระเป็นเจ้า จะไม่ถามว่า ทำไมต้อง ใช้เวลานานในการหาความรอด แต่ พระองค์จะนำท่าน ถึงสำนักของ พระองค์ ด้วยความรัก จะไม่นำไปประตูนรก

12 10.. พระเป็นเจ้า จะไม่ถามว่า ท่านได้ส่งข้อความนี้ไปให้ กี่คน พระองค์ทรงรู้แล้วถึง การตัดสินใจของท่าน

13 ฉันได้รับข้อความนี้ จากคนหนึ่งที่นึกว่า ฉันเป็น “ คนดูแลดี ” ก็เลยได้ ส่งไปยังคนอื่น เช่นเดียวกันท่านก็ ต้องส่งให้คนที่ ” ดูแล ” ท่านให้ชีวิต ของท่านเพื่อนที่ เหมือนดวงดาวท่าน จะไม่เห็นเขา ตลอดเวลาแต่ท่านรู้ ว่าเอาอยู่ใกล้ชิดเรา จงเก็บไว้ให้ใกล้ชิด


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะไม่ถามท่านในวันนั้น สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะไม่ถามท่านในวันนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google