งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เศรษฐศาสตร์ ความหมายเศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมายของ เศรษฐศาสตร์ได้

3 (Economics) เศรษฐศาสตร์ (oikonomikos) กรีก การมีทักษะในการจัดการ เรื่องครอบครัว

4 (Economy) เศรษฐกิจ Oikos กรีก บ้าน Nemein การจัดการ การจัดการครอบครัว

5 1นิ้ว 1นิ้ว 1นิ้ว 2นิ้ว

6 อัลเฟรด มาร์แชล

7 อัลเฟรด มาร์แชล วิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรม
ของมนุษย์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อดำรงชีพ

8 ไลโอเนล รอบบินส์

9 ไลโอเนล รอบบินส์ เป็นวิชาที่ศึกษาถึงการเลือกหา
หนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมี อยู่จำกัดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม จุดประสงค์ที่มีอยู่อย่างนับไม่ถ้วน

10 พอล เอ แซมวลสัน

11 พอล เอ แซมวลสัน การศึกษาถึงวิธีการที่มนุษย์และ
สังคมเลือกใช้ทรัพยากรการผลิต อันมีจำกัด เพื่อผลิตสินค้าและ จำหน่ายจ่ายแจกไปยังผู้บริโภค

12 สรุป เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษา ถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรอัน มีอยู่จำกัด เพื่อผลิตสินค้าและ

13 บริการต่างๆ สนองความต้องการ
ของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ

14 บทบาท - แก้ไขปัญหาและความขาดแคลน ทรัพยากร - หาทางจัดการทรัพยากรหรือ
ปัจจัยการผลิตที่มีจำกัด ให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด

15 ต้นทุน ผลประโยชน์ คุ้มค่า มีคุณธรรม

16 พบกันคาบต่อไป เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google