งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TU Thammasat University Libraries. TULib app ชุดโปรแกรมที่รวมบริการต่างๆ ของห้องสมุด ได้แก่ Find Books My summary Alerts Learning Virtual Library.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TU Thammasat University Libraries. TULib app ชุดโปรแกรมที่รวมบริการต่างๆ ของห้องสมุด ได้แก่ Find Books My summary Alerts Learning Virtual Library."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TU Lib @2014 Thammasat University Libraries

2 TULib app ชุดโปรแกรมที่รวมบริการต่างๆ ของห้องสมุด ได้แก่ Find Books My summary Alerts Learning Virtual Library Tour Photo Help

3 Free Download

4 Username & Password ชุดเดียวกับ koha.library.tu.ac.th

5 Overview Find Books ค้นหนังสือจากฐานข้อมูล Library Catalogue My Summary Loans รายการหนังสือที่ยืม (Checked out) Holds รายการหนังสือที่จอง Fines ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด News

6 Find Books Keyword พิมพ์คำค้นที่ต้องการโดยไม่ระบุเขต ข้อมูล Title สืบค้นข้อมูลจากชื่อหนังสือ Author ค้นข้อมูลด้วยชื่อผู้แต่ง

7 Book Details ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ประเภทของหนังสือ ห้องสมุด ที่มีหนังสือให้บริการ สัญลักษณ์ หมายถึง หนังสือพร้อม ให้บริการ สัญลักษณ์ หมายถึงหนังสือมีผู้ยืม หากต้องการจองหนังสือเล่มที่มีผู้ยืมออก ให้ คลิกปุ่ม

8 My Summary Loans รายการหนังสือที่ยืม (checked out) Due Date วันกำหนดส่ง หากต้องการยืมต่อ ให้สไลด์ลูกศรมา ด้านซ้ายมือ และกดที่คำว่า Renew Holds รายการหนังสือจอง Fines ค่าปรับหนังสือ

9 Alerts Near Due Date ระบบจะแจ้งเตือนหนังสือที่ กำลังจะครบกำหนดส่งในอีก 2 วัน โดยจะแสดงรายชื่อ หนังสือภายใต้เมนู near due date หากต้องการยืมต่อ สามารถทำผ่านหน้าจอนี้ได้ Fines แจ้งเตือนหนังสือที่มีค่าปรับ พร้อมจำนวนเงิน Items On Hold แจ้งเตือนให้มารับหนังสือจอง พร้อมทั้งบอกวันหมดอายุใน การรับตัวเล่มด้วย

10 Sidebar Learning บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ ต่างๆ เช่น e-Books, e-Theses, Online Databases ฯลฯ Virtual Tour คลิกเพื่อชมบรรยากาศของหอสมุดป๋วย และศูนย์การเรียนรู้ ในรูปแบบเสมือนจริง Photo คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศของ หอสมุดป๋วยและศูนย์การเรียนรู้ พร้อม แชร์ภาพประทับใจผ่าน social media sites Help แจ้งปัญหาการใช้บริการผ่าน TULib app


ดาวน์โหลด ppt TU Thammasat University Libraries. TULib app ชุดโปรแกรมที่รวมบริการต่างๆ ของห้องสมุด ได้แก่ Find Books My summary Alerts Learning Virtual Library.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google