งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำเร็จสำหรับเลขามือ อาชีพ ในปัจจุบัน เลขามี บทบาทต่อองค์กร และมี ความสำคัญในการติดต่อ ประสานงานสูงมาก รวมทั้ง เป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพพจน์ ของ บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำเร็จสำหรับเลขามือ อาชีพ ในปัจจุบัน เลขามี บทบาทต่อองค์กร และมี ความสำคัญในการติดต่อ ประสานงานสูงมาก รวมทั้ง เป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพพจน์ ของ บริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำเร็จสำหรับเลขามือ อาชีพ ในปัจจุบัน เลขามี บทบาทต่อองค์กร และมี ความสำคัญในการติดต่อ ประสานงานสูงมาก รวมทั้ง เป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพพจน์ ของ บริษัท และเจ้านาย ทำ อย่างไรจึงจะเป็นเลขาผู้ทรง ประสิทธิภาพ และ มี ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณพร้อมที่จะพัฒนา ตนเอง............... เรา พร้อมที่จะช่วยคุณ ในปัจจุบัน เลขามี บทบาทต่อองค์กร และมี ความสำคัญในการติดต่อ ประสานงานสูงมาก รวมทั้ง เป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพพจน์ ของ บริษัท และเจ้านาย ทำ อย่างไรจึงจะเป็นเลขาผู้ทรง ประสิทธิภาพ และ มี ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณพร้อมที่จะพัฒนา ตนเอง............... เรา พร้อมที่จะช่วยคุณ

2 วัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์ ของการเป็น เลขามืออาชีพ เสนอแนวคิด ทักษะ และ ประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ หัวข้อสัมมนา บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ช่วย ผู้บริหาร – หน้าที่ประจำ และ หน้าที่ควร ทำ – เลขานุการมืออาชีพ คุณสมบัติที่ผู้บริหารคาดหวัง –Smart Secretary – ปรับตัวในการทำงานเป็นทีม กับผู้บริหาร เทคนิคการบริหารงานเลขา ฯ – การจัดเตรียมและบันทึกการ ประชุม – ระบบการจัดเก็บ ดูแล และ ป้องกันเอกสาร บุคลิกภาพและมารยาทใน ธุรกิจสากล – บุคลิกที่เหมาะสำหรับเลขา – มารยาทในการสื่อสารทาง โทรศัพท์ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน – จิตวิทยาในการจัดการ สำหรับเลขานุการ – การแก้ไขปัญหาและ ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ กุญแจสำคัญของการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการงาน ประจำด้านต่างๆ – งานเอกสาร, งานประชุม, งานต้อนรับ, งานนัดหมาย, งานสำนักงาน

3 ประวัติวิทยากร ชื่อ คุณภรณี วินิจฉัยกุล ประวัติการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเลขานุการจากประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ การทำงาน อดีตเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัน โย ยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด ( มหาชน ) อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งชาติ อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สมาคมเลขานุการ สตรีแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

4 สถานที่จัดสัมมนา – วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2550 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) – อัตราค่าสัมมนา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) – การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทแพสคอนส์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพ กรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 – โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ Fax.02- 917-7148 หรือสอบถาม 02-917-7147, 084-132-5625 คุณ ศศิ – จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ 68/19 ซอย รามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt ความสำเร็จสำหรับเลขามือ อาชีพ ในปัจจุบัน เลขามี บทบาทต่อองค์กร และมี ความสำคัญในการติดต่อ ประสานงานสูงมาก รวมทั้ง เป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพพจน์ ของ บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google