งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นที่ 2 นางสาวจรรยา พุฒเจริญ คอมฯถูกใช้ในการออกแบบ สถานการณ์หรือปัญหาที่ ซับซ้อนต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นที่ 2 นางสาวจรรยา พุฒเจริญ คอมฯถูกใช้ในการออกแบบ สถานการณ์หรือปัญหาที่ ซับซ้อนต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นที่ 2 นางสาวจรรยา พุฒเจริญ คอมฯถูกใช้ในการออกแบบ สถานการณ์หรือปัญหาที่ ซับซ้อนต่างๆ

2 คอมฯเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารของโลก ปัจจุบัน นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา เรียน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อ ความเข้าใจ

3 ความเป็นไปของธรรมชาติ ในโลกในทำนิงเดียวกัน นักเรียนต้องเรียนวิชาวิชา วิทยาศาสตร์คอมฯเพื่อความ เข้าใจในสังคมเศรษฐกิจ

4 และวัฒนธรรมของสังคม ต่างๆ ในยุคสาระสนเทศ เนื้อหาวิชาคอมฯทางด้าน วิชาเทคโนโลยีคอมฯใน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

5 มีเป้าหมายที่จะพัฒนา นักเรียนให้มีความรู้ความ เข้าใจในวิทยาศาสตร์คอมฯ และมีความสามารถในการ พัฒนาโปรแกรม ดังนั้นการ จัดโครงงานคอมฯ

6 จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียน บรรลุเป้าหมายได้อย่าง สมบูรณ์ จุดมุ่งหมายที่ สำคัญประการหนึ่งของการ เรียนการสอนคอมฯใน โรงเรียน คือการที่นักเรียน ได้มีโอกาสฝึกความสามารถ

7 ในการนำความรู้เกี่ยวกับ คอมฯไปใช้แก้ปัญหาในการ ประดิษฐ์ คิดค้น หาความรู้ ต่างๆได้ด้วยตนเอง ซึ่ง วิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก วิธีหนึ่งคือการที่นักเรียนมี โอกาสทำโครงงานคอมฯ

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นที่ 2 นางสาวจรรยา พุฒเจริญ คอมฯถูกใช้ในการออกแบบ สถานการณ์หรือปัญหาที่ ซับซ้อนต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google