งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ยังรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน
73 62 จำนวนผู้ป่วย (ราย) 27 19 19 19 14 12 8 10 7 4 1 รวม สสจ.เลย New M+ 142 ราย NEW M- 61 ราย New EP 57 ราย Relapse 7 ราย Others 7 ราย Others M+ 2 ราย TAD 2 ราย TAF 4 ราย New not done 1 ราย (ไม่มีผลเสมหะ เด็กชาย 6 ปี ต.นาอาน) MDR-TB 5 ราย ***All form 288 ราย***

3 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียนเดือน มิถุนายน 2557
จำนวนผู้ป่วย (ราย) 20 10 5 5 3 1 2 2 2 2 1 2 N/a 2 รวม สสจ.เลย New M+ 28 ราย NEW M- 8 ราย New EP 11 ราย Relapse 2 ราย Others 4 ราย Others 1 ราย New not done 1 ราย MDR-TB 5 ราย ***All form 57 ราย***

4 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ที่นอนโรงพยาบาล/Homeward (มิ.ย.57)
N/A N/A N/A N/A N/A

5 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน เดือน มิถุนายน 2557 ที่ได้รับการให้การปรึกษา (VCT) ตรวจเอชไอวี และรับยา ARV ร้อยละ N/A รพ.หนองหินมี ผป ขึ้นทะเบียน 2 ราย ทำ VCT ไปแล้ว 1 ราย อีก 1 ราย นัด 8 ส.ค.57 รพ.ภูกระดึง ผป ขึ้นทะเบียน 5 ราย ทำ VCT ไปแล้ว 4 ราย อีก 1 ราย นัด ส.ค.57 พบผู้ป่วย HIV  รพ.วังสะพุง 1 ราย ยังไม่ได้รับยา ARV อยู่ระหว่างรอผลCD4  รพ.ภูหลวง 1 ราย ยังไม่ได้รับยา ARV ส่งพบแพทย์ รพ.เลย

6 การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์คุณภาพ 8-12 ครั้ง (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน 2557)
หมายเหตุ รพ.เลย ผู้ป่วย New M+ ที่ไม่ได้ติดตามเยี่ยมเป็นผู้ป่วยจากต่างอำเภอ 1 ราย (อ.ผาขาว) อ.ด่านซ้าย มีผู้ป่วยประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่New M+ 5 ราย ไม่ได้ติดตามเยี่ยม (ผลงาน 0%)ต้องเยี่ยมทุกราย อ.เชียงคาน มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย เยี่ยมตามเกณฑ์ 1 ราย อีก 1 ราย เสียชีวิต (ผลงาน50%) อ.วังสะพุง ผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ New M+ 9 ราย เยี่ยมตามเกณฑ์ 7 ราย ไม่ได้เยี่ยม 2 ราย เนื่องจาก เสียชีวิต 1 ราย และเริ่มรักษาจากที่อื่น 1 ราย (ผ่านระยะเข้มข้นมาแล้ว) อ.เอราวัณ มีผู้ป่วย New M+ 2 ราย ไม่ได้ติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ และประเภทอื่น 1 ราย ไปยู่ กทม.

7 CONVERSION RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน 2557)
(1/2) (1/2) (0/1) N/A N/A N/A 0% Conversion rate รพร.ด่านซ้าย มี ผู้ป่วย New M+ 2 ราย ผลเสมหะเดือนที่ 2-3 ยังพบเชื่ออยู่ 1 ราย (ผลงาน 50%) รพ.เชียงคาน มีผู้ป่วย M+ 2 ราย ไม่ได้ตรวจเสมหะเดือนที่ ราย เนื่องจากเสียชีวิตแล้ว (ผลงาน 50%) เป็น CA Lung

8 SUCCESS RATE (ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเดือนธันวาคม 2556)
รพ.ท่าลี่ New M+ 1 ราย เสียชีวิต ไม่มีโรคร่วม(ผลงาน 0%) รพ.เชียงคานมีผู้ป่วย New M+ 1 ราย โอนออกไปรักษาที่อื่น (ผลงาน 0%) รพ.นาด้วง New M+ 1 ราย กำลังรักษาอยู่ รพ.เอราวัณ New M+ 2 ราย cure 1 ราย กำลังรักษาอยู่ 1 ราย (ผลงาน 50%) รพ.ภูกระดึง New M+ 1 ราย Failure (ผลงาน 0%)

9 สถานการณ์ MDR-TB จังหวัดเลย
ปี 2557 ปี 2557 จังหวัดเลยมีผู้ป่วย MDR-TB ที่กำลังรักษาอยู่ในขณะนี้ 5 ราย อำเภอวังสะพุง 2 ราย อำเภอเชียงคาน 1 ราย อำเภอภูเรือ 1 ราย อำเภอภูกระดึง 1 ราย

10 MDR-TB จ.เลย นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี
นางกฤษณา แก้วมาลา อายุ 38 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เริ่มรักษา 14 ตุลาคม 2556 รับยา เดือนที่ 12 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 2*2 pc Cycloserine (250) 1*2 pc PAS (1000) 4*2 pc Ethambutol (400) 2*hs อาการทั่วไปปกติ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น กินยาต่อเนื่อง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หากมีปัญหาเรื่องDMน้ำตาลต่ำ hypoglycemia แพทย์ปรับยาฉีดให้ DOT โดย จนท. รพ.สต.โนนสว่าง

11 MDR-TB จ.เลย ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน
นายลานทอง ถมนา อายุ 45 ปี ที่อยู่ 1/1 ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน ผู้ป่วยอาศัยที่สวนยาง คนเดียว เริ่มรักษา 28 เมษายน 2557 รับยา เดือนที่ 3 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs Cycloserine (250) 2*2 pc PAS (1000) 6*2 pc Ethambutol (400) 2*hs Ethionamide (250) 2*2 pc Kanamycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ อาการทั่วไปปกติ กินยาต่อเนื่อง DOT โดย จนท.รพ.สต.ท่าดีหมี ช่วงเช้า และ อสม. ช่วงเย็น

12 MDR-TB จ.เลย นายพนม โทลา อายุ 35 ปี
นายพนม โทลา อายุ 35 ปี ที่อยู่ ศูนย์โยคะ บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ เริ่มยา 2 มิถุนายน 2557 รับยาเดือนที่ 2 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 4*hs PAS (1000) 12*hs Ethambutol (400) 3*hs Streptomycin (750) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ อาการทั่วไปปกติ กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.เลย /รพ.ภูเรือ/ รพ.ต.ร่องจิก ได้ออกไปติดตามผู้ป่วย เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 ตกลงกับผู้ป่วยแล้ว จะ DOT โดย จนท. ช่วงเช้า (จันทร์-ศุกร์) เสาร์-อาทิตย์ เจ้าของศูนย์โยคะ จะเป็นผู้ทำ DOT ให้

13 MDR-TB นางหนู ทินราช อายุ 67 ปี (สัมผัส XDR-TB)
ที่อยู่ 112 ม.9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย เริ่มรักษา 26 มิถุนายน 2557 ยาที่ได้รับ Ofloxacin (100) 3*2 pc Ethionamide (250) 1*3 pc Cycloserine (250) 1*3 pc PAS (1000) 6*2 pc Kanamycin (500) ฉีดทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์ DOT โดย จนท.รพ.สต.ห้วยส้ม

14 MDR-TB นายสายชล จันทะนาม อายุ 44 ปี (รายใหม่)
นายสายชล จันทะนาม อายุ 44 ปี (รายใหม่) ที่อยู่ 76 ม.19 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย เคยรักษาที่ รพ.วังสะพุง ด้วย M+ เดือน กพ. 57 เป็น HIV ส่งผล Culture ผลออกเดือนกรกฏาคม 2557

15 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557
ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 29 ก.ค.57 จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 13 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาค

16 จำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ค.57 จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วย 572 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 90.69/แสน.

17 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากจังหวัดเลย ปี 2557 แยกรายอำเภอ สะสมตั้งแต่ต้นปี – 30 กรกฎาคม 2557 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวน ราย

18 อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก แยกกลุ่มอายุ จังหวัดเลย ปี 2557
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ปี จำนวน ราย

19 พื้นที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในช่วง 2 สัปดาห์
การระบาดเป็นกลุ่มก้อนคือพบผู้ป่วยในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ 2 รายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 30 ก.ค.57 พบการระบาด ดังนี้ - สัปดาห์ที่ 29 (วันที่ 20 – 26 ก.ค.57) อำเภอด่านซ้าย ตำบลกกสะทอน บ้านตูบค้อ ม.6 จำนวน 3 ราย (ศูนย์เด็กบ้านตูบค้อ) - สัปดาห์ที่ 30 (27 ก.ค. – 2 ส.ค.57) อำเภอผาขาว ตำบลโนนป่าซาง บ้านห้วยยาง ม.2 มีจำนวน 3 ราย (ศูนย์เด็กบ้านห้วยยาง) ทั้ง 2 พื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคแล้ว

20 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2557
ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 29 ก.ค.57 จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงลำดับที่ 72 ของประเทศ ลำดับที่ 18 ของภาค ลำดับที่ 5 ของเขต ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยสะสม 50 ราย อัตราป่วย 7.94/.แสน เฉพาะเดือน ก.ค.57 มี 10 ราย Target Line 12.60/.แสน จำนวน 80 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557)

21 พื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ในเดือนกรกฎาคม 2557
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ที่ป่วย วันเริ่มป่วย ประเภท สะสมแต่ต้นปี รายแรก รายสุดท้าย พื้นที่เกิดโรค เมือง เสี้ยว น้ำคิว ม.5 1 26 4 ก.ค.57 ใหม่ เชียงคาน เขาแก้ว นาเบน ม.3 27 10 ก.ค.57 นาป่าหนาด ม.12 29 20 ก.ค.57 ธาตุ ธาตุ ม.2 7 ก.ค.57 ปากตม พรเจริญ ม.7 28 16 ก.ค.57  ปากชม ห้วยบ่อซืน นานกปีด ม.5 2 28,29 18 ก.ค.57 26 ก.ค.57 ต่อเนื่อง ด่านซ้าย โคกงาม หนองสนุ่น ม.7 2 ก.ค.57 ภูเรือ ท่าศาลา ท่อน ม.6 ท่าลี่ หนองผือ เมี่ยง ม.9 3 ก.ค.57 หนองหิน ภูหินกอง ม.2

22 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ระดับอำเภอ รอบที่ 3 (21-29 กรกฎาคม 2557)

23 ความสะอาดบ้านเรือนประชาชน
สำรวจโดยกลุ่มงานควบคุมโรค ก.ค.57

24 การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน งานวัณโรค ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google