งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย เด็กหญิง อนุสรา เนตรเจริญ เด็กหญิง ดาวเรือง ดับโศรก เด็กชาย อนุวัฒน์ นูแป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย เด็กหญิง อนุสรา เนตรเจริญ เด็กหญิง ดาวเรือง ดับโศรก เด็กชาย อนุวัฒน์ นูแป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย เด็กหญิง อนุสรา เนตรเจริญ เด็กหญิง ดาวเรือง ดับโศรก เด็กชาย อนุวัฒน์ นูแป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสาตร์

2 คำนำ ที่พี่จัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆได้มาเปิดหาหรือค้นคว้านำเอาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ และนำเอาไปไว้อนุรักษ์สัตว์ไม่ให้สูญพันธุ์ไป

3 สารบัญ

4 ความหลากหลายของสัตว์
ในโลกของเรามีสัตว์อาศัยอยู่หลายล้านชนิด และหากแบ่งประเภทของสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ประเทศมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพพื้นดินอุดมสมบรูณ์มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด รวมทั้งเป็นพื้นที่เปิด จึงทำให้สัตว์ป่ามีการอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สัตว์ในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชนิดเช่นเดียวกับพืช ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของสัตว์ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ

5 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือกระดูกสันหลังจะอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์ กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อๆ ยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วย สัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง นักวิทยาศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น 5 พวกคือ สัตว์พวกปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

6 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
                                                                                                         


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ เสนอ ครู ภัทรศยา เย็นเมือง โดย เด็กหญิง อนุสรา เนตรเจริญ เด็กหญิง ดาวเรือง ดับโศรก เด็กชาย อนุวัฒน์ นูแป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google