งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHO ARE WHO การขาย2 คุณลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHO ARE WHO การขาย2 คุณลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WHO ARE WHO การขาย2 คุณลักษณะ

2 กติกา การเล่นเกม WHO ARE WHO
จับกลุ่ม ๕ คน แล้วนั่งเป็นแถวให้ครบ ตั้งชื่อกลุ่มของกลุ่มตนเอง ฟังคำสั่งยกให้ยกมือ (กลุ่มใครยกมือก่อนมีสิทธิก่อน) กลุ่มใครตอบผิดไม่มีสิทธิเล่นในครั้งต่อไป กลุ่มใครตอบได้ขณะที่เปิดแผ่นป้ายแรก ได้ ๕ คะแนน คะแนนจะลดลงตามป้ายที่เปิดเรียงดังนี้ ๕,๔,๓,๒,๑, ผู้ได้คะแนนสูงสุดคือผู้ชนะ

3 เฉลย องค์ประกอบของการสาธิต
ความชัดเจน,ความกระจ่าง,เข้าใจแจ่มแจ้ง,มีการแสดงภาพประกอบ การตรวจสอบผลการเสนอขาย,รวมถึงการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ 1 การสร้างความน่าเชื่อถือ,การทดลอง,การแสดงด้วยเอกสารรับรอง,การรับประกัน ชื่อเสียงของกิจการ,การไม่โอ้อวดสรรพคุณของสินค้ามากเกินไป,การไม่กล่าวทับถมกิจการ 2 ความสมบูรณ์,การใช้คำพูดแบบมาตรฐาน,การเปรียบเทียบสินค้าที่ลักษณะที่สมบูรณ์ 3 เป็นการสร้างความรู้สึกให้ผู้มุ่งหวังเกิดความต้องการ ในผลิตภัณฑ์โดยการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ 4 การขจัดการแข่งขัน,การกล่าวชมเชยคู่แข่งขัน,การพัฒนาตัวสินค้า,การไม่กล่าวร้าย 5

4 วิธีการเข้าพบ เฉลย 1 การเข้าพบนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น โดยการใช้นามบัตร หรือจดหมายแนะนำ 2 ถ้าสินค้านั้นมีขนาดเล็กพนักงานขายความำติดตัวไปด้วย หรือใช้รูปภาพ พนักงานขายไม่ความสร้างจินตนาการเอง 3 เป็นการเข้าพบโดยพนักงานขายนำผลงานของกิจกรที่ได้รับการยกย่องจากสังคม เป็นนำเสนอการเปรียบเทียบของมุลค่าของเงินที่ต้องจ่าย กับประโยชน์ของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ 4 เป็นการเขาพบผู้มุ่งหวังในบางช่วงเวลา เช่น เทศการสำคัญต่างๆ 5


ดาวน์โหลด ppt WHO ARE WHO การขาย2 คุณลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google