งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมงานชิ้นงานที่4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมงานชิ้นงานที่4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมงานชิ้นงานที่4
ชื่อด.ช.ชิษณุพงศ์สกุลพงศ์ประยูร ชั้นม2/1 เลขที่5

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อด.ช.ชิษณุพงศ์ สกุลพงศ์ประยูร
เกิดวันมี่2เดือนมิถุนายนพ.ศ.2543 ที่อยู่บ้านเลขที่35/1ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เบอร์โทร อีเมล์ Faceboock Line-

3 ประวัติการศึกษา ระดับอนุบาลปี่ที่1-3 ชื่อโรงเรียนบ้านแม่ทอม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ปัจจุบันกำลังศึษาอยู่ระดับชั้มมัธยมปีที่2 ชื่อโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมงานชิ้นงานที่4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google