งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากปัญหาการลดลงอย่างมากและ ต่อเนื่องของรายได้โทรศัพท์สาธารณะ ปี 2546 > 6,000 บาท ARPU 3,500 บาท / เครื่อง ปี 2550 < 2,000 บาท ARPU 900 บาท / เครื่อง ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากปัญหาการลดลงอย่างมากและ ต่อเนื่องของรายได้โทรศัพท์สาธารณะ ปี 2546 > 6,000 บาท ARPU 3,500 บาท / เครื่อง ปี 2550 < 2,000 บาท ARPU 900 บาท / เครื่อง ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จากปัญหาการลดลงอย่างมากและ ต่อเนื่องของรายได้โทรศัพท์สาธารณะ ปี 2546 > 6,000 บาท ARPU 3,500 บาท / เครื่อง ปี 2550 < 2,000 บาท ARPU 900 บาท / เครื่อง ความ เป็นมา 1 ที่มา : ศูนย์ข้อมูล โทรศัพท์สาธารณะ ( รกน.1( ณ ))

3 เปอร์เซนต์การใช้งาน Pre-Paid สูง มากขึ้น ความ เป็นมา 2

4 1. เพื่อเพิ่มรายได้โทรศัพท์สาธารณะ วัตถุประ สงค์ 2. เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้บัตร TOT CARD 3. เป็นช่องทางเลือกในการเติมเงินระบบ Pre-Paid ของ บริษัท ไทยโมบาย จำกัด 4. ช่องทางในการเพิ่มจุดบริการ เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 5. เพื่อแข่งขันกับ เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ

5 เกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์ สาธารณะ - ใช้เครื่องโทรศัพท์เดิม แนวทางในการ ดำเนินการ - Modify เครื่องโทรศัพท์ สาธารณะ

6 เกี่ยวกับระบบ SERVER และ IVR แนวทางในการ ดำเนินการ E1 30 ch IVR SERVER D i a g r a m ระบบเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่าน เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ

7 เพิ่มรายได้ 5% ผลที่คาดว่า จะได้รับ เพิ่มปริมาณการใช้ TOT Card 3%

8 การพัฒนา ต่อยอด 1. การชำระค่า น้ำประปา, ไฟฟ้า 2. รองรับการเรียกเข้าโทรศัพท์ สาธารณะจากการใช้ INTERCONNECTION CHARGE 3. การทำโฆษณา

9 THANK YOU

10


ดาวน์โหลด ppt จากปัญหาการลดลงอย่างมากและ ต่อเนื่องของรายได้โทรศัพท์สาธารณะ ปี 2546 > 6,000 บาท ARPU 3,500 บาท / เครื่อง ปี 2550 < 2,000 บาท ARPU 900 บาท / เครื่อง ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google