งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิริ วงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิริ วงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 42."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิริ วงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 42

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิริวงษ์ ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิริวงษ์ เกิดวัน เสาร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2543 เกิดวัน เสาร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2543 ที่อยู่ 27/1 หมู่ 8 ต. โคกม่วง อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา ที่อยู่ 27/1 หมู่ 8 ต. โคกม่วง อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา เบอร์โทร 083-653-8803 เบอร์โทร 083-653-8803 อีเมล์ Nong_Mint2000@hotmail.com อีเมล์ Nong_Mint2000@hotmail.comNong_Mint2000@hotmail.com Facebook พิ้มิ้นท์ ลั้กยิ้ม Facebook พิ้มิ้นท์ ลั้กยิ้ม Line peemintlukyim Line peemintlukyim

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ คติประจำใจ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น งานอดิเรก งานอดิเรก ดูการ์ตูน ดูการ์ตูน ความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี = ร้องเพลง - ด้านกีฬา = วิ่ง


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิริ วงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google