งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด
นายชาญชัย โชติมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด

3 (อาคาร 1) ป พิเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 งบบริจาค 10,000 บาท
เพิ่มเติม พ.ศ งบประมาณ 30,000 บาท

4 (อาคาร 2) ป1 ก สร้าง พ.ศ.2518 งบประมาณ 180,000 บาท
(อาคาร 2) ป1 ก สร้าง พ.ศ งบประมาณ 180,000 บาท

5 (อาคาร 3) สปช. 105 / 29 สร้างเมื่อ พ.ศ.2545 งบประมาณ 1,684,000 บาท
(อาคาร 3) สปช. 105 / 29 สร้างเมื่อ พ.ศ งบประมาณ 1,684,000 บาท

6 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 202/2506 สร้างเมื่อ พ. ศ
อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 202/2506 สร้างเมื่อ พ.ศ งบประมาณ 240, บาท

7 ส้วม 1 หลัง แบบ สปช 604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ
ส้วม 1 หลัง แบบ สปช 604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 242,000 บาท

8 รั้วโรงเรียน แบบ คสล. สร้าง พ.ศ.2550 งบประมาณ 744,700บาท
รั้วโรงเรียน แบบ คสล. สร้าง พ.ศ งบประมาณ 744,700บาท

9 โครงการเด่นของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการเด่นของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

10 โครงการเด่นของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการเด่นของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google