งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เพื่อเป็นการธำรงคุณภาพของงานด้านเภสัชกรรม ตามที่มีการวางระบบไว้และเป็นโอกาสพัฒนางาน ด้านเภสัชกรรมด้านต่างๆสำหรับเภสัชกรที่ หมุนเวียนมารับหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เพื่อเป็นการธำรงคุณภาพของงานด้านเภสัชกรรม ตามที่มีการวางระบบไว้และเป็นโอกาสพัฒนางาน ด้านเภสัชกรรมด้านต่างๆสำหรับเภสัชกรที่ หมุนเวียนมารับหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เพื่อเป็นการธำรงคุณภาพของงานด้านเภสัชกรรม ตามที่มีการวางระบบไว้และเป็นโอกาสพัฒนางาน ด้านเภสัชกรรมด้านต่างๆสำหรับเภสัชกรที่ หมุนเวียนมารับหน้าที่

3  ห้องจ่ายยา  คลังยา 1  คลังยา 2  คลังเวชภัณฑ์

4  ตรวจสอบและจ่ายยาให้ถูกต้องตามใบสั่งยา รวมทั้งประสานแพทย์และทันตแพทย์ กรณีพบ ใบสั่งยามีปัญหา  ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมทั้ง บันทึกประวัติการแพ้ยาในเวชระเบียนผู้ป่วยและ บันทึกในคอมพิวเตอร์

5  ควบคุมการเบิก - จ่ายยาหน่วยต่างๆของรร. นร. รวมทั้งกระเป๋าแพทย์ / พยาบาลที่ออกราชการต่างๆ  ควบคุมการเบิกยางป. พร. จากกรมแพทย์ และซื้อ ยาโดยใช้งบรายรับสถานพยาบาล ให้เพียงพอต่อ การจำหน่ายแก่ผู้ป่วย  ทำเรื่องเสนอความต้องการงบประมาณยาและ เวชภัณฑ์ของหลักสูตรนักเรียนนายเรือ และ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รวมทั้ง ประสานคลังราชการพิเศษ เพื่อตรวจสอบยอด ค่าใช้จ่ายปลายงบประมาณในแต่ละปี

6  ทำและควบคุมการทำสถานะพัสดุประจำปี เดือน กันยายนของทุกปี  ตรวจสอบ กระทบยอดยาทุกสัปดาห์  เป็นกรรมการ รพ. เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ (HPS)  บริหารเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำรองคลัง

7

8

9  ส่งรายงาน indicator ประจำเดือน  รายงานใกล้ยาหมดอายุ  บันทึกข้อความและมูลค่าการจ่ายยาที่หน่วยทำการ เบิก  สถานะพัสดุประจำปี

10  ส่งเสริมการส่งไปอบรมในการประชุมวิชาการที่ น่าสนใจและสามารถนำมาใช้กับการปฏิบัติงานได้ เช่น เรื่องงานพัสดุและการจัดซื้อต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt  เพื่อเป็นการธำรงคุณภาพของงานด้านเภสัชกรรม ตามที่มีการวางระบบไว้และเป็นโอกาสพัฒนางาน ด้านเภสัชกรรมด้านต่างๆสำหรับเภสัชกรที่ หมุนเวียนมารับหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google