งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย กองสารวัตร และกักกัน. ๑. การ ทำลายเชื้อ โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย กองสารวัตร และกักกัน. ๑. การ ทำลายเชื้อ โรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย กองสารวัตร และกักกัน

2 ๑. การ ทำลายเชื้อ โรค

3 ๑. ๑ พ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค ตลาดนัดโค - กระบือ

4

5

6

7

8 ๑. ๒ พ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค แหล่งนก อพยพ

9

10

11 ๒. พรบ. ควบคุม การฆ่าและ จำหน่ายเนื้อสัตว์ ( พ. ศ. ๒๕๓๕ )

12

13

14

15

16 ๓. ตรวจ สถานพัก ซากสัตว์ ( ห้องเย็น )

17 ๓. ๑ สถานพัก ซากสัตว์ จังหวัด พิษณุโลก

18

19

20

21

22 ๓. ๒ สถานพัก ซากสัตว์ จังหวัดสุโขทัย

23

24

25

26

27

28 ๔. ควบคุม การ เคลื่อนย้าย กระบือ

29

30

31 ๕. ตั้งจุด ตรวจควบคุม โรคเฮโมรายิก เซฟติซีเมีย จังหวัด อุทัยธานี

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย กองสารวัตร และกักกัน. ๑. การ ทำลายเชื้อ โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google