งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2556 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2556 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2556 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่ 63 ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2556 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่ 63 ชนะเลิศแข่งขันการสร้างเว็บเพจ (Text Editor) ระดับม. ปลาย ได้รับเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก นายทวิธัญ นามวิลา ม.5-2 นางสาวมณิสรา วัฒนสุขโสภณ ม.5/2 ชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ ม. ต้น ได้รับเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค กลางและภาคตะวันออก เด็กชายจิรา วาลวาลา ม. 1/9 เด็กชายชวกร สกุลนุน ม. 1/9 เด็กชายณัฐพงศ์ ภักดีบุญ ม.1/9

2 ชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ ม. ปลาย เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาค ตะวันออก นายธนภัทร ชาติวงศ์ ม 6/6 นายธนพล ยุบรัมย์ ม.5/2 นายเพชร ประทุมสาย ม. 4/8 ชนะเลิศแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม. ปลาย เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก นางสาวอารยา ชวานนท์ ม.5/9 นางสาวณัฐณิชา จิตต์รัตนอรัญ ม.5/9 -2--2-

3 รางวัลเหรียญทองประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระดับม. ต้น เด็กชายปรมินทร์ รอดเนียม ม.3/3 เด็กหญิงชาลิสา ไตรรัตนศิลป์ ม.3/3 เด็กหญิงธนัชชา โกมลวัฒนานันท์ ม.3/3 - 3- รางวัลเหรียญเงินประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระดับม. ปลายนายศิริพล หวังสิทธิเดช ม.4/9 นางสาวพรรณภัสสร ศรีภิรมย์มิตร ม.4/9 นางสาวพัตรพร ศรีวิไล ม.4/9

4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ เมชั่น (2D Animation) เด็กหญิงชญานิศ รังสีเลิศ ม.3/1 เด็กหญิงสายรุ้ง นุชตลัย ม.3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ นายชาญธวัช อุดมปัญญาวงศ์ ม.4/9 นายอินทัช อินทสระ ม.4/9 - 4-

5 ได้รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท CMS ม.1- ม.3 เด็กชายณัฐชภัทร ปลาบู่ทอง ม.3/5 เด็กชายรังสิมันต์ ชวลิตสมบัติ ม.3/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor เด็กชายกฤษณะ ชันแสง ม.3/5 เด็กชายชาญศักดิ์ มณีแดง ม.3/5 -5--5-

6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันการออกแบบสิ่งของโดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสาวธัญชนิษญ์ จงสถาพรพงศ์ ม.6/11 นายศรัณย์ โพธิธีรบุตร ม.6/11 ได้รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันการสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิค (E-book) เด็กหญิงชนิดาภา จีนประดับ ม.2/12 เด็กหญิงพิมพ์มาดา กันประเสริฐ ม.2/12 -6-


ดาวน์โหลด ppt ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการปี การศึกษา 2556 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ( งานคอมพิวเตอร์ ) เพื่อคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google