งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่37 ชิ้นงานที่8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่37 ชิ้นงานที่8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่37 ชิ้นงานที่8
เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่37 ชิ้นงานที่8

2 ชุดประจำชาติในประเทศอาเซียน
ไทย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า บรูไน ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สิงคโปร์

3 ไทย ชุดไทยพระราชนิยม และเสื้อพระราชทาน - ประเทศไทย

4 มาเลเซีย บาจู มลายู - ประเทศมาเลเซีย

5 เวียดนาม อ่าวหญ่าย - ประเทศเวียดนาม

6 พม่า ลองยี - ประเทศพม่า

7 บรูไน บาจู มลายู และบาจูกุรุง - ประเทศบรูไน

8 ลาว ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

9 อินโดนีเซีย เกบาย่า - ประเทศอินโดนิเซีย

10 ฟิลิปปินส์ บาลินตาวัก - ประเทศฟิลิปินส์

11 กัมพูชา ซัมปอต - ประเทศกัมพูชา

12 สิงคโปร์ ชุดเกบาย่า - ประเทศสิงคโปร์


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่37 ชิ้นงานที่8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google