งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Khon Kaen University 322 162 Introduction to Computer Organisation and Architecture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Khon Kaen University 322 162 Introduction to Computer Organisation and Architecture."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Khon Kaen University 322 162 Introduction to Computer Organisation and Architecture

2 หน่วยความจำชนิดหนึ่ง ที่มีโปรแกรม หรือข้อมูลอยู่แล้ว และพร้อมที่จะนำมาต่อ กับไมโครโปรเซสเซอร์ได้โดยตรง ซึ่ง โปรแกรมหรือข้อมูลนั้นจะไม่สูญหายไป แม้ว่าจะไม่มีการจ่ายไฟฟ้าเลี้ยงให้แก่ ระบบ ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน ROM จะสามารถ อ่านออกมาได้ แต่ไม่สามารถเขียนข้อมูล เข้าไปได้เว้นแต่จะใช้วิธีการพิเศษซึ่ง ขึ้นกับชนิดของ ROM ด้วย

3 PROM (Programmable Read-Only Memory EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)

4 PROM (Programmable Read-Only Memory) PROM หรือ พีรอม คือ ทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้ที่ ต้องการบันทึกโค้ดโปรแกรมในหน่วยความจำรอม ซึ่งต้อง อาศัยเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า PROM Programmer ในการ บันทึก เครื่องมือชิ้นนี้จะป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเซลเฉพาะ ของหน่วยความจำรอมซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนฟิวส์ไฟฟ้า กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การเบิร์นนิ่งพีรอม (Burning PROM) ข้อจำกัดคือห้ามเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสามรถแก้ไขได้เพียงครั้งเดียว

5 EPROM หรือ เอ็ปรอม คือ พีรอมซึ่งสามารถลบและ นำมาใช้ซ้ำได้ การลบข้อมูลในเอ็ปรอมสามารถทำได้โดยการ นำไปตากแดด รังสีอุลตร้าไวโลเล็ตในแสงแดดจะทำปฏิกิริยา กับชิพหน่วยความจำและลบข้อมูลทั้งหมดออกไป อย่างไรก็ตาม การลบข้อมูลจะเกิดขึ้นภายใต้แสงแดดจัดเท่านั้น แสงแดดที่ ส่องผ่านเข้ามาในห้องอาจมีปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตไม่ เพียงพอสำหรับกระบวนการดังกล่าวได้ Only Memory) EPROM (Erasable Programmable Read-

6 Programmable Read-Only Memory) EEPROM (Electronically Erasable EEPROM หรือ อีเอ็ปรอม คือ หน่วยความจำรอมที่ผู้ใช้ สามารถลบหรือแก้ไข หรือเขียนซ้ำข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายในได้ และสามารถกระทำซ้ำได้หลายครั้ง โดยอาศัยแอพพลิเคชั่นที่ใช้ กำลังไฟฟ้าสูงกว่าปกติ EEPROM จะต่างจาก EPROM ตรงที่ไม่ จำเป็นต้องถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการแก้ไข ข้อมูล EEPROM จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดไม่สามารถเลือก ลบข้อมูลเฉพาะบางส่วนได้ แต่ EEPROM จะมีอายุการใช้งาน จำกัดขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการลบหรือแก้ไขข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Khon Kaen University 322 162 Introduction to Computer Organisation and Architecture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google