งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล
23 มีนาคม 2558

2 ปัจจัยสำคัญของการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล
Attitude Biomass Community Development Team Economy Fund O&M Team

3 ATTITUDE สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่ออะไร ?
ลงทุนถูกๆไว้ก่อนจะได้คืนทุนเร็ว ราคาชีวมวลถูก ได้กำไรแน่ๆ

4 BIOMASS ต้องมีชีวมวลซักเท่าไร ? How Much? ค่าเตรียมสภาพ ค่าขนส่ง

5 ทำถูกกฎหมาย ชาวบ้านยังต่อต้าน
COMMUNITY งานในท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน ทำถูกกฎหมาย ชาวบ้านยังต่อต้าน แก้ปัญหาไฟดับ แก้ปัญหาหมอกควัน

6 DEVELOPMENT TEAM PPA, รง 4, ESA, COP, etc Technology Machinery Plan
Compliance Construction PPA, รง 4, ESA, COP, etc

7 ECONOMY ค่าซ่อมใหญ่ ค่า Overhaul ต้นทุนผันแปร ค่าจัดการ/ธุรการ
รายได้จาการขายไฟฟ้า รายได้จากการขายไอน้ำ ต้นทุนผันแปร ค่าจัดการ/ธุรการ ค่าเสื่อม ผลตอบแทน คืนเงินต้น ดอก เบี้ย เงินลงทุน ค่าซ่อมใหญ่ ค่า Overhaul

8 FUND ทุนตัวเอง เงินลงทุน เงินกู้ ทุนหุ้นส่วน

9 OPERATION & MAINTENANCE
ค่า O&M เป็นอันดับ 2 รองจากเชื้อเพลิง

10 ปัจจัยสำคัญของการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล
Attitude Biomass Community Development Team Technology, Machine, Compliance Economy Fund Cash , Joint Venture , Bank O&M Team

11 All You Need is a Good Business Partner.
“Even if the chef has a good business head, his focus should be behind kitchen doors. A business partner should take care of everything in front of the kitchen doors.” Bobby Flay

12


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google