งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright 2010 by CodeMobiles Co., Ltd. www.codemobiles.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright 2010 by CodeMobiles Co., Ltd. www.codemobiles.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright 2010 by CodeMobiles Co., Ltd. www.codemobiles.com

2  CodeMobiles Co., Ltd. was established in 2010. Our vision is to develop the customizable mobiles application and solution that can apply and help for many kinds of businesses for SME and Enterprise easy and efficient under brand of Thai developers.  Our current active projects are Droidslator2.0, SiamGold and DroidStream (Mobile Video Streaming), SF Cinema, and etc.

3

4  SiamGold 1.0 (June/2010) ◦ Product Series for Android, Blackberry and iPhone, featuring gold price monitoring and analysis - and additional followed options such as trading, book, news, prediction, profits calculation and so on. ◦ Expected Profits: 500,000-1,000,000 Baht/Year  SF Cinema (Android) 1.0 (July/2010) ◦ Hired by SF Cinema Thailand. In version 1.0 is aimed at browsing showing, coming, and cinema detail. ◦ Short-Term Expected Profits: 0 Baht/Year ◦ Long-Term Expected Profits: 100,000 Baht/Year  Droidslator 2.0 (Aug/2010) ◦ A translation program on Android, in ver 2.0 featured by Human Translation Integration Online Service, Podcast, online Examination and Game. ◦ Expected Profits: 200,000-500,000 Baht/Year  DroidStream 1.0 (Oct, 2010) ◦ Video and Audio Streaming program for android that can apply with many kinds of businesses such as Security, Entertainment and so on. ◦ Expected Profits: 1-3 Million Baht/Year

5 1. ทีมงาน CodeMobiles.Com ชี้แจง และ แนะแนวทาง ให้แก่นักพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ อาทิเช่นแหล่งข้อมูล ที่มี และ ยังไม่มีอยู่ใน CodeMobiles.Com, นักพัฒนา ที่มีประสบการณ์แล้ว จะช่วยนักพัฒนาหน้าใหม่ได้ อย่างไร, หลักการพัฒนาร่วมกันแบบ (Give and Take) และ อื่นๆ 2. เปิดโอกาสให้นักพัฒนาทั้งหน้าใหม่และเก่า ได้สอบถาม หรือ ปรึกษากันแบบตัวต่อตัว อาทิเช่น สอนการติดตั้ง เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ Android, BlackBerry, iPhone และอื่นๆ 3. เปิดโอกาสให้นักพัฒนาทั่วไป หรือ นักศึกษาแสดงผล งานตัวเองภายในงาน และอนุญาติให้ผู้เข้าร่วมถาม ถึง แนวคิดและเทคนิคในการพัฒนา อาทิ เช่น Droidslator, SiamGold, DroidSet50 และอื่นๆ 4. แบ่งกลุ่มหัวข้อ และ นักพัฒนาที่สนใจเรื่องเดียวกัน ใน หัวข้อต่างๆ อาทิ เช่น Basic Mobiles Programming, Media Steaming, Map/GPS, UI Customization, Social Network API และ อื่นๆ เพื่อให้ร่วมกันพัฒนา และจัดทำเป็นบทความ หรือ โปรแกรมตัวอย่าง เผยแพร่ต่อไป 5. รับอาสาสมัครนักพัฒนาที่สนใจเป็น Moderator เพื่อ ช่วยดูแล, ตอบคำถาม และ เขียนโปรแกรมตัวอย่าง ใน แต่ละหัวข้อ บน CodeMobiles.Com

6 1. สถานที่ๆ สามารถรองรับคนได้ประมาณ 20-40 คน 2. เงินทุนสนับสนุน ในการดำเนินการจัดงานครั้งนี้ และ ครั้งต่อๆ ไป 3. ชุด Presentation อาทิ Projector, White Board 4. Internet Wi-Fi 5. ปลั๊กไฟสำหรับคนที่นำ Notebook มา 6. น้ำดื่ม 7. การประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ของ TRIDI เอง 8. ของรางวัล หรือ ของที่ระลึกในงาน

7 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Copyright 2010 by CodeMobiles Co., Ltd. www.codemobiles.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google