งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในภูมิภาคต่างๆของ โลก ( ๑ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในภูมิภาคต่างๆของ โลก ( ๑ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในภูมิภาคต่างๆของ โลก ( ๑ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

2 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร ธรรมชาติในภูมิภาค ต่างๆของ โลก

3 ครูธีระพล เข่งวา 3 การเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อม 1. การเปลี่ยนแปลง ตามธรรมชาติ การเกิดสิ่งมีชีวิต การเกิด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การสูญพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิต

4 ครูธีระพล เข่งวา 4 การเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อม 2. การเปลี่ยนแปลงโดย มนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า การจับและล่าสัตว์ป่า เพื่อการค้า การสร้างเขื่อน การก่อให้เกิดภาวะ เรือนกระจก

5 ครูธีระพล เข่งวา 5 1. ภาวะการณ์เพิ่ม อุณหภูมิของอากาศ สถานการณ์เกี่ยวกับ อากาศ และ บรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศใน ระดับโทรโพสเฟียร์ มี อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส

6 บรรยากาศเป็น 4 ชั้น ชั้นโทรโพส เฟียร์ ชั้นสตราโตส เฟียร์ ชั้นมีโซส เฟียร์ ชั้นเทอร์โมส เฟียร์ 6 ครูธีระพล เข่งวา

7 7

8 8

9 9

10 10

11 ครูธีระพล เข่งวา 11 2. การเกิดแก๊สเรือน กระจก สถานการณ์เกี่ยวกับ อากาศ และ บรรยากาศ กิจกรรมของมนุษย์ ก่อให้เกิดแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูก ปลดปล่อยสู่ บรรยากาศจำนวนมาก

12 ครูธีระพล เข่งวา 12

13 ครูธีระพล เข่งวา 13

14 ครูธีระพล เข่งวา 14 การเกิดแก๊สเรือน กระจก

15 ครูธีระพล เข่งวา 15 การเกิดแก๊สเรือน กระจก

16 ครูธีระพล เข่งวา 16 ผลกระทบของ บรรยากาศที่ร้อนขึ้น ผลกระทบทาง ธรรมชาติ

17 ครูธีระพล เข่งวา 17 ผลกระทบทาง ธรรมชาติ

18 ครูธีระพล เข่งวา 18 ผลกระทบของ บรรยากาศที่ร้อนขึ้น ผลกระทบต่อมนุษย์

19 ครูธีระพล เข่งวา 19 ผลกระทบต่อ มนุษย์

20 ครูธีระพล เข่งวา 20 ผลกระทบต่อ มนุษย์

21 ครูธีระพล เข่งวา 21 ผลกระทบต่อ มนุษย์

22 ครูธีระพล เข่งวา 22

23 ครูธีระพล เข่งวา 23 วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง... สาร ซีเอฟซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

24 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 24 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : สถานกาณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในภูมิภาค ต่างๆของโลก


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในภูมิภาคต่างๆของ โลก ( ๑ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google