งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Q Fever. Holly Deyo, URL:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Q Fever. Holly Deyo, URL:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Q Fever

2 Holly Deyo, E-mail: hollydeyo@standeyo.com URL: http://standeyo.com/News_Files/NBC/Bio.Bugs.Plague.html

3  เกิดจากเชื้อ Coxiella burnetii  เชื้อ 1 ตัวสามารถก่อให้เกิดโรค  ไม่สามารถเติบโตนอกโฮสต์ได้  รูปแบบคล้ายสปอร์ ทนความร้อน ความดัน และยาฆ่าเชื้อได้หลาย ชนิด ทำให้ทนสภาวะแวดล้อมได้ดี

4 อาการ  เป็นไข้ ไอ ปวดอก เกิดใน 10 วัน หลังได้เชื้อ  คนไข้มักไม่ป่วยวิกฤต  การป่วยนาน 2 วันถึง 2 สัปดาห์

5 การแพร่กระจาย  จากคนสู่คนพบได้ยาก  คนเป็นโรคจากการ หายใจเอา particle ที่มี เชื้อเข้าไป  สัตว์ที่เป็นพาหะที่พบ บ่อยที่สุดคือ แกะ โค และ แพะ ( สัตว์ไม่ป่วย )  เกษตรกรและคนทำงาน ที่โรงฆ่าสัตว์มีความ เสี่ยงสูงสุด

6  สัตว์ปล่อยเชื้อในปัสสาวะ อุจจาระ น้ำนม และโดยเฉพาะ birth product  รกอาจมีเชื้อถึง 10 organism ต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

7  ติดได้จากเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนได้ ดังนั้นต้องจัดการเสื้อผ้าเหล่านั้น เสมือน infectious material  เสมหะและปัสสาวะจากคนไข้ต้อง autoclave ก่อนทิ้ง

8 การวินิจฉัย  อาการของ Q fever ไม่ใช่อาการ เฉพาะ  คล้ายกับการป่วยจากการติดเชื้อ ไวรัสหรือ atypical pneumonia อื่น  การวินิจฉัยทำโดยทางทดสอบทาง ซีรั่มวิทยา

9 การรักษา  Tetracycline หรือ doxycycline โดยเริ่มให้ภายใน 8-12 วันหลัง สัมผัสเชื้อ และให้ต่อไปนาน 5 วันจะ สามารถป้องกันอาการทางคลินิกได้  การ decontamination ได้โดยการ ใช้สบู่และน้ำ หรือ 0.5% chlorine solution บนตัว

10 วัคซีน  inactivated whole cell unlicensed vaccine มี ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค แต่ พบ local reaction รุนแรงในรายที่มี ภูมิอยู่แล้ว ดังนั้นต้องทำ intradermal skin test เพื่อหาคนที่ pre-sensitized มาก่อน

11 อัตราการตาย  แม้ว่าจะไม่รักษา คนไข้ส่วนมากก็ หาย  ยกเว้นในรายเป็นโรคเรื้อรังที่หัวใจ อักเสบ ซึ่งอัตราการตายสูงถึง 24% แม้ว่าจะได้รับการรักษาที่เหมาะสม แล้ว

12 การฆ่าเชื้อ  บริเวณผิวที่จะทำการผ่าตัดหรือห้อง lab.:  น้ำยาซักผ้าขาว 1:100  H2O2 5%  Lysol 1:100

13  ถ้ามีการปนเปื้อนมาและไม่สามารถ autoclave ได้ ใช้น้ำยาซักผ้าขาว 1:10 ผสม detergent  พวกเครื่องใช้ในบ้าน :  น้ำยาซักผ้าขาว 1:100  H2O2 5%  Lysol 1:100  Paraformaldehyde fumigation


ดาวน์โหลด ppt Q Fever. Holly Deyo, URL:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google