งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 7 เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless lans)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 7 เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless lans)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 7 เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless lans)

2 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายไร้สาย

3 วิธีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
Ad-Hoc Mode Infrastructure Mode

4 Ad-Hoc Mode

5 Infrastructure Mode

6 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย
ชื่อเครือข่าย (Service Set Identification : SSID) การกลั่นกรองหมายเลขแมคแอดเดรส (MAC Address Filtering) การเข้ารหัสลับ (Encryption) Wire Equivalency Privacy (WEP) Wi-Fi Protected Access (WPA)

7 Wi-Fi

8 ความเร็วของเครือข่ายไร้สาย
IEEE Standard RF Band Speed IEEE a 5 GHz 54 Mbps IEEE b 2.4 GHz 11 Mbps IEEE g IEEE n 100 Mbps

9 ขอบเขตรัศมีของเครือข่ายไร้สาย

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Chapter 7 เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless lans)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google