งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียม บนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่น ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียม บนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่น ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียม บนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่น ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 ตุลาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก และในทะเล อ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555  2. กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบก และในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำนวน 29 แปลง โดยมีแนวเขต ตามแผนที่หมายเลข ป.94/2557 ท้ายประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. การกำหนดชายฝั่งทะเลให้ถือแนว ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่เส้นแบ่งเขตไหล่ทวีป ส่วนที่อยู่ ในทะเลนั้น ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปและ สัญญากับต่างประเทศ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียม บนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่น ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google