งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล )

2 แผนงานเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะการ บริหารจัดการ เศรษฐกิจการค้าจังหวัด ปี 2550

3 1) การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และ ประสิทธิภาพผู้ประกอบการ และพัฒนา / สร้างนักการ ตลาดชุมชน ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2550 ณ โรงแรม บี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา กิจกรร ม

4 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่ม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น จาก 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวน 120 คน กิจกรรม : 1. การฝึกอบรมด้าน การตลาดต่างประเทศ การส่งออก และ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การ เข้าร่วมงานแสดง สินค้าใน ต่างประเทศ 2. การเจรจาการค้า กับนักธุรกิจจาก ประเทศ มาเลเซีย

5

6 2.1 ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2550 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี นนทบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 2) การศึกษาดู งาน

7 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น จาก 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวน 40 คน กิจกรรม : ศึกษาดูงาน - กลุ่มกระเป๋าทอผ้าพื้นเมือง อ. สอง พี่น้อง จ. สุพรรณบุรี - งาน OTOP TO THE WORLD และ งาน BIG&BIH เมืองทองธานี จ. นนทบุรี - กลุ่มสตรีบ้านปลายน้ำ และกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรพัฒนาเมือง ประจวบฯ จ. ประจวบคีรีขันธ์

8

9 2.2 ต่างประเทศ การสำรวจช่องทางการตลาดใน งานสินค้าฮาลาลโลก ระหว่าง วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2550 ณ ประเทศมาเลเซีย

10 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่ม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น จาก 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวน 9 คน กิจกรรม : ศึกษาดูงานและสำรวจ ช่องทางการตลาด ในงาน Malaysia International Halal Showcase 2007 (MIHAS)

11

12 3.1 งาน OTOP Select ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนย์แสดงสินค้า เมืองทองธานี 3) การจัดงาน / เข้า ร่วมงานแสดงสินค้า ใน ประเทศ

13 จังหวัดปัตตานี บาท จังหวัดยะลา บาท จังหวัดนราธิวาส บาท จังหวัดสงขลา บาท จังหวัดสตูล บาท รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 309,950 บาท

14

15 3.2 งาน Thailand Exhibition 2007 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2550 ต่างประเ ทศ

16 รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า มูลค่าการค้ารวม 119,080 บาท จังหวัดปัตตานี 119,080 บาท จังหวัดยะลา บาท จังหวัดนราธิวาส บาท จังหวัดสงขลา บาท จังหวัดสตูล บาท

17 บริษัทชัยเจริญมารีนโปรดักส์ ผู้สนใจติดต่อเป็น ตัวแทนจำหน่าย 1. Lucky Market Group Co.,LTD 2. Paragon Store 3. Heng Seng International 4. New Ruby Co.,LTD 5. Curewel Inter Co.,LTD

18 พิธีเปิดงาน Thailand Exhibition 2007

19 บรรยากาศ การจำหน่าย สินค้าภายใน งานฯ

20

21

22

23 3.3 งานแสดงและ จำหน่ายสินค้า Thai Festival 2007 ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2550

24 จังหวัดยอด จำหน่าย ( บาท ) ยอด สั่งซื้อ ( บาท ) ปัตตานี 393,68 0 124,00 0 ยะลา 541,38 7 85,000 นราธิวา ส 261,05 0 36,000 มูลค่าการค้ารวม 1,441,117 บาท

25 บรรยากาศ การจำหน่าย สินค้าภายใน งานฯ

26

27

28

29 5) งาน Thailand Exhibition 2007 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2550

30 บรรยากาศ การจำหน่าย สินค้าภายใน งานฯ

31

32

33

34

35 4) งานแสดงและ จำหน่ายสินค้า Thai Festival 2007 ณ สถานทูตไทย ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2550

36 1. กลุ่มบูดูสายบุรี 2. กลุ่มซาราฮัน อินเตอร์เทรด 3. กลุ่มประทีปดอกไม้ ใยบัว 4. กลุ่มสตรีสะดาวา 5. กลุ่มเม็ดมะม่วงหิม พานต์ 6. กลุ่มบุหงาตันหยง รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า รวม ทั้งสิ้น 393,68 0 บาท

37 1) งาน Thailand Exhibition 2007 ณ เมืองฟูโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2550

38 1. กลุ่ม AIKO รังนกปัตตานี 2. กลุ่มหัตถกรรมจักสาน ย่านลิเภาและไม้ไผ่ 3. กลุ่มบูดูสายบุรี 4. กลุ่มซาราฮัน อินเตอร์เทรด 5. กลุ่ม TANI BATIK รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 309,950 บาท

39 กลุ่มบูดูสายบุรี ยอดสั่งซื้อ น้ำบูดู จำนวน 400 โหล

40 บรรยากาศการจำหน่าย สินค้าภายในงานฯ

41

42

43 3) งานแสดงและ จำหน่ายสินค้า ณ เมืองราตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2550

44 1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จากใบยางพารา 2. กลุ่มดอกไม้กาบกล้วย 3. กลุ่มประทีปดอกไม้ ใยบัว 4. กลุ่มหมวกกะปิเยาะกะมิ ยอ 5. กลุ่มบาราโหมบาติก 6. กลุ่มหมวกกะปิเยาะบ้าน อีบุ๊ 7. กลุ่มสตรีสะดาวา 8. กลุ่มน้ำพริกอินทิรา รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า รวม ทั้งสิ้น 119,08 0 บาท

45 ยอดสั่งซื้อ 1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกาบกล้วย 5- 7 หมื่นบาท 2. ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 5-7 หมื่นบาท 3. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 52,000 บาท 4. ลูกหยีแปรรูป 200 กก./ เดือน 5. กะปิเยาะ 95,000 บาท

46 บรรยากาศ การจำหน่าย สินค้าภายใน งานฯ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google