งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป
การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สิงห์บุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

2 ทักทาย.... คนในองค์การ... สพป.สิงห์บุรี / โรงเรียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

3 ความสำคัญของงานธุรการ
เป็นด่านหน้า เป็นหน่วยสนับสนุน เป็นหน่วยบริการ หนังสือ... หนังสือ... หนังสือ...

4 บทบาทเจ้าหน้าที่ธุรการ
ต้องรักในหน้าที่ ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ต้องขยันและรอบรู้ ต้องยึดคู่มือระเบียบสารบรรณ ต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

5 ช่วงตอบคำถาม ประเภทของหนังสือราชการ ชนิดของหนังสือราชการ
ชั้นของหนังสือราชการ ทดลองร่างหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ

6 ปัญหามี ปัญญาเกิด ปัญหาที่พบทั่วไป ปัญหาสำคัญ
ปัญหามี ปัญญาเกิด ปัญหาที่พบทั่วไป ปัญหาสำคัญ วิธีแก้ปัญหา เพื่อประสิทธิภาพของงาน ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google