งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือใช้งานโปรแกรมส่งต่อ ผู้ป่วย โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือใช้งานโปรแกรมส่งต่อ ผู้ป่วย โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือใช้งานโปรแกรมส่งต่อ ผู้ป่วย โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

2 เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี ( http://www.lopburicancer.in.th ) เลือกที่เมนูเข้าสู่ โปรแกรมตามภาพ ( รูปที่ 1) http://www.lopburicancer.in.th รูปที่ 1

3 เลือกรายการ การสมัคร เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ตามภาพ ( รูปที่ 2) เลือกรายการ การสมัคร เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน ตามภาพ ( รูปที่ 2) รูปที่ 2

4 สมัครผู้ใช้งานใหม่ ตามภาพ ( รูปที่ 3) สมัครผู้ใช้งานใหม่ ตามภาพ ( รูปที่ 3) รูปที่ 3

5 เลือกเมนูเพื่อเข้าทำรายการส่งตัวผู้ป่วยใหม่ ตามภาพ ( รูปที่ 4) เลือกเมนูเพื่อเข้าทำรายการส่งตัวผู้ป่วยใหม่ ตามภาพ ( รูปที่ 4) รูปที่ 4

6 ทำรายการ ตามภาพ ( รูปที่ 5) ทำรายการ ตามภาพ ( รูปที่ 5) รูปที่ 5

7 เลือกเข้าดูรายการ การส่งตัวผู้ป่วย ตามภาพ ( รูปที่ 6) เลือกเข้าดูรายการ การส่งตัวผู้ป่วย ตามภาพ ( รูปที่ 6) รูปที่ 6

8 รายละเอียดของการส่งตัวผู้ป่วยจะแสดงดังภาพ สามารถเลือกเพิ่มข้อมูลใหม่เพื่อ เพิ่มเติมข้อมูล ตามภาพ ( รูปที่ 7) รายละเอียดของการส่งตัวผู้ป่วยจะแสดงดังภาพ สามารถเลือกเพิ่มข้อมูลใหม่เพื่อ เพิ่มเติมข้อมูล ตามภาพ ( รูปที่ 7) รูปที่ 7

9 สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้ โดยต้องใส่รหัสผ่านใหม่เพื่อแก้ไขด้วยทุกครั้ง ตามภาพ ( รูปที่ 8) สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้ โดยต้องใส่รหัสผ่านใหม่เพื่อแก้ไขด้วยทุกครั้ง ตามภาพ ( รูปที่ 8) รูปที่ 8

10 เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยต้องระบุรหัสผ่านเดิมเพื่อทำการเปลี่ยน ตามภาพ ( รูปที่ 9) เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยต้องระบุรหัสผ่านเดิมเพื่อทำการเปลี่ยน ตามภาพ ( รูปที่ 9) รูปที่ 9

11 กรณีลืมรหัสผ่าน ให้เลือกใส่ชื่อโรงพยาบาลที่สมัครไว้ หรือใช้รหัสโรงพยาบาล ตามภาพ ( รูปที่ 10) กรณีลืมรหัสผ่าน ให้เลือกใส่ชื่อโรงพยาบาลที่สมัครไว้ หรือใช้รหัสโรงพยาบาล ตามภาพ ( รูปที่ 10) รูปที่ 10

12 ตอบคำถามที่ปรากฏขึ้น หากไม่ได้เลือกคำถามกรณีลืมรหัสผ่านไว้ ให้ติดต่อตาม เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎด้านหน้าเว็บเพจ ตามภาพ ( รูปที่ 11) ตอบคำถามที่ปรากฏขึ้น หากไม่ได้เลือกคำถามกรณีลืมรหัสผ่านไว้ ให้ติดต่อตาม เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎด้านหน้าเว็บเพจ ตามภาพ ( รูปที่ 11) รูปที่ 11

13 จบคู่มือการใช้งาน หากมีข้อสงสัย เบอร์โทรติดต่อ 036-621800 ต่อ 103, 114 แฟกซ์ 036-621479


ดาวน์โหลด ppt คู่มือใช้งานโปรแกรมส่งต่อ ผู้ป่วย โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google