งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการประหยัดพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการประหยัดพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการประหยัดพลังงาน

2 จัดทำโดย ด.ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด.ญ. ทองดี เปอะพอ ด.ญ. ชนาธิป ปันสมุทร
ด.ญ. หน่อย จันทร์เขียว ด.ญ. ทองดี เปอะพอ ด.ญ. ชนาธิป ปันสมุทร ด.ญ. ทักษพร ขุนห้วย

3  เดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อประหยัดน้ำมัน บางครั้ง เรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็ได้ ประหยัดน้ำมันประหยัดเวลา

4 ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง

5 เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็น ใหญ่เกินความจำเป็นเพราะกินไฟมากเกินไป และควรตั้งตู้เย็นไว้ ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.

6  เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและ ถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆ เพราะการทำให้เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมาก

7 เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพ ให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้อง เลือกใช้เบอร์ 5

8 ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ชักโครกประหยัดน้ำ ฝักบัว ประหยัดน้ำ ก๊อกประหยัดน้ำ หัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น

9 ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไป เปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ การระเหยจะต่ำกว่า ช่วยให้ประหยัดน้ำ

10 1. กำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า ดังนี้      > ปิดสวิตซ์ไฟและพัดลมทุกครั้งที่เลิกใช้งาน      > ให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์กรณีขึ้น-ลง 2 ชั้น      > สลับเปิด-ปิดลิฟท์โดยสาร สำหรับการใช้งาน      > เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามตารางเวลาที่กำหนด และกำหนดอุณหภูมิไม่ ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส      > เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ควรเปิดทิ้งไว้นาน ๆ ควรปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนาน เกิน กว่า 15 นาทีและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

11 น้ำประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด ช่วยเศรษฐกิจได้

12      อย่าเปิดน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ขณะล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด หรือฟอกสบู่ และควรล้างผักผลไม้ จานชาม ในอ่างหรือภาชนะที่มีการเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50

13 อ้างอิง http://www.google.com/search?


ดาวน์โหลด ppt วิธีการประหยัดพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google