งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590,753.0014,509,790.1530.49 รพท. พังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590,753.0014,509,790.1530.49 รพท. พังงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590,753.0014,509,790.1530.49 รพท. พังงา 23,799,755.007,467,964.0031.38 รพท. ตะกั่วป่า 31,045,985.0012,265,294.8139.51 รวม 102,436,493.0 0 34,243,048.9633.43

2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินการ ) หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 15,304,653.008,046,144.3052.57 รพท. พังงา 4,718,695.003,286,884.0069.66 รพท. ตะกั่วป่า 4,003,425.002,562,498.8664.01 รวม 24,026,773.0013,895,527.1 6 57.83

3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( งบลงทุน ( Non UC, DPL ) ณ 13 กพ. 58 หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 30,938,400.004,522,000.0014.62 รพท. พังงา 17,755,400.002,044,000.0011.51 รพท. ตะกั่วป่า 26,322,700.008,518,000.0032.36 รวม 75,016,500.0015,084,000.0 0 20.11

4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ( Non UC, DPL ) รายการครุภัณฑ์ หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 10,666,000.002,264,000.0021.23 รพท. พังงา 10,730,000.002,044,000.0019.05 รพท. ตะกั่วป่า 10,560,000.008,518,000.0080.66 รวม 31,956,000.0012,826,000.0 0 40.14

5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน (Non UC, DPL) รายการสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 20,272,400.002,258,000.0011.14 รพท. พังงา 7,025,400.000.00 รพท. ตะกั่วป่า 15,762,700.000.00 รวม 43,060,500.002,258,000.005.24

6 หน่วยงา น รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ( รพ. บางไทร, รพ. ท้าย เหมือง, สสจ. พังงา, สสอ. กะปง ) 18,350,80 0 - รพ. บางไทรอยู่ระหว่างรายงานผล การขายแบบประกวดราคา - รพ. ท้ายเหมืองส่งมอบงานงวด 1 เบิกจ่ายเงินแล้ว - สสอ. กะปง รอส่งมอบงาน - สสจ. พังงา เบิกจ่ายเงินแล้ว - ส่งมอบงานเบิกจ่ายเงินแล้ว 2 รายการ - รอส่งมอบ 5 รายการ ครุภัณฑ์ 7 รายการ 4,940,000 รพ. พังงาครุภัณฑ์ 3 รายการ 9,530,000 ส่งมอบแล้ว 1 รายการ รอส่งมอบ 2 รายการ รพ. ตะกั่ว ป่า สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 36,466,50 0 ( ผูกพัน 3 ปี ) เสนอสำนักงบฯให้ความเห็นชอบรอ หนังสือตอบกลับ ครุภัณฑ์ 3 รายการ 8,560,000 ส่งมอบเบิกจ่ายเงินแล้ว รวม 77,847,300

7 หน่วยง าน รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา ครุภัณฑ์ 1 รายการ ( รพ. ทับปุด ) 1,070,00 0 ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน รพ. พังงา ครุภัณฑ์ 1 รายการ 1,240,00 0 ประกาศสอบราคา รพ. ตะกั่ว ป่า ครุภัณฑ์ 1 รายการ 2,270,00 0 รอส่งมอบ รวม 4 รายการ 4,580,00 0

8 หน่วยงา น รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 1,921,600 ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่าง บริหารสัญญา ส่งมอบแล้ว 2 รายการ และ 56 รายการรอส่งมอบ ครุภัณฑ์ 58 รายการ 5,941,000 รพ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 7,025,400 รอลงนามในสัญญา ( ขออนุมัติใช้ เงินบำรุงสมทบ ) ครุภัณฑ์ 1 รายการ 1,200,000 รอส่งมอบ (18 พค.58) รพ. ตะกั่ว ป่า สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 1,176,100 ลงนามสัญญาแล้ว ครุภัณฑ์ 1 รายการ 2,000,000 รอส่งมอบ รวม 19,264,10 0

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590,753.0014,509,790.1530.49 รพท. พังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google