งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรและโครงสร้างสสพ.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรและโครงสร้างสสพ.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรและโครงสร้างสสพ.1

2 โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1
ลูกจ้างประจำ 7 คน ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 คน พนักงานราชการ 2 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5 คน พนักงานราชการ 3 คน ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5 คน พนักงานราชการ 1 คน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5 คน หน่วยส่งเสริมสหกรณ์ 26 เขต เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 25 คน

3 บุคลากรของ สสพ.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป (5 คน) + จบข (2 คน)
อภิชาญ เกิดพิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กันยารัตน์ แสงงาม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นันทนา ภู่อนุสาสน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวรัชภร ขยันกิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติงาน (ตำแหน่งอยู่ กสส) คนึงนิตย์ ดาราจร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน บุคลากรของ สสพ.1 กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ (5 คน) เยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ วิวาห์พร ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ศรีรัตน์ จินตวร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ บุษยมาศ หนูชม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายสิทธิพร ปานใจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (5คน)+พกจ. (2 คน) นางกาญจนา รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รุ้งนภา บุญเชิญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พิษณุ บัวแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ชาญเกียรติ ไกรฤกษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สิทธิพล วงศ์สุวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (5คน) + นมส.(1คน) ปรัชญา ดิลกสัตยา ผอ.กลุ่มธุรกิจฯ กาญจนา รัตนสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เปรมจิตต์ เจนจิรวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รัตฉรา เจริญร่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กฤติน ไกรกานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

4 หน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขต 26 เขต
กลุ่ม 1 ปกติ สถานะอื่น เข้าสู่การชำระบัญชี กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 ดุสิต 50 4 3 ราชเทวี 24 พระนคร 21 2 7 บางขุนเทียน 1 5 สาทร 11 ราษฎร์บูรณะ พญาไท 26 ปทุมวัน 33 ป้อมปราบ 8 ยานาวา จอมทอง บางรัก บางกอกใหญ่ บางพลัด ทุ่งครุ คลองสาน บางคอแหลม ภาษีเจริญ 9 บางบอน บางกอกน้อย 6 บางแค สัมพันธวงศ์ ทวีวัฒนา หนองแขม ธนบุรี ตลิ่งชัน 93 12 107 80 110 แห่ง 112 แห่ง 107 แห่ง

5 การจัดบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
ดุสิต วีรชัย เต็มบุญฤทธิกุล ราษฎร์บูรณะ รัตฉรา เจริญร่าง ภาษีเจริญ วัชราคม ทัพไชย ปทุมวัน กิตติศักดิ์ จรินทร์รัตนากร บางกอกน้อย กฤติน ไกรกานนท์ บางคอแหลม วิไลวรรณ เกิดพิทักษ์ พระนคร วิฑูรย์ แข็งขัน หนองแขม พิษณุ บัวแก้ว ยานนาวา นราพร แสงเขียว พญาไท พรทิพย์ ศิลป์วิไลรัตน์ ตลิ่งชัน บางแค คำนวน เชาวน์ศิริ ราชเทวี อภิชาติ โกสุมาศ บางขุนเทียน กรณัฐ พฤกษ์ชัยกุล บางกอกใหญ่ พิทักษ์ อุ่นทรัพย์ สาทร สัมพันธ์ ศรีพล บางรัก นิตยา เอกอมร คลองสาน ณัฐมนภัณฑ์ พัชราพงศ์ จอมทอง ปรัชญา ดิลกสัตยา บางพลัด สินชัย พสกภักดี ธนบุรี ชัยธนันท์ วุฒิเรืองโรจน์ ป้อมปราบฯ รุ้งนภา บุญเชิญ ทุ่งครุ จรูญลักษณ์ สุนทร ทวีวัฒนา สุนีย์ คำมา บางบอน เอกวิทย์ พูลสมบัติ สัมพันธวงศ์ วัลลภา สีงาม เขตรับผิดชอบ สสพ.1 เขตรับผิดชอบ สสพ.2 ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางแค ภาษีเจริญ 1 ดุสิต บางกอกน้อย 6 5 3 จอมทอง บางบอน หนองแขม 2 ราชเทวี 4 ธนบุรี พญาไท 7 ยานนาวา ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน ปทุมวัน สาทร 5

6 การจัดบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
เขตรับผิดชอบ สสพ.2 ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางแค ภาษีเจริญ 1 ดุสิต บางกอกน้อย เขตรับผิดชอบ สสพ.1 พญาไท 7 ยานนาวา ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน ปทุมวัน สาทร 6 5 3 จอมทอง บางบอน หนองแขม 2 ราชเทวี 4 ธนบุรี สาขา 1 สาขา 2 สาขา 3 ดุสิต 50 พญาไท 26 พระนคร (2) 21 บางพลัด 9 ปทุมวัน 32 ป้อมปราบฯ (3) 7 บางกอกน้อย 6 สาทร 11 ราชเทวี 24 ตลิ่งชัน 4 ยานนาวา 5 สัมพันธวงศ์ (4) 1 บางกอกใหญ่ (1) 3 บางคอแหลม (7) คลองสาน (5) ภาษีเจริญ ทุ่งครุ 8 บางรัก (6) 10 ทวีวัฒนา 2 ราษฎร์บูรณะ ธนบุรี บางแค บางขุนเทียน จอมทอง บางบอน หนองแขม 87 97 6

7 จำนวนเขตที่รับผิดชอบ จำนวนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
เขตรับผิดชอบ สสพ.1 เขตรับผิดชอบ สสพ.2 6 7 4 1 2 5 3 การจัดหน่วยส่งเสริมฯ ในปัจจุบัน MU. จำนวนเขตที่รับผิดชอบ อัตรากำลัง จำนวนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 1 3 (ภาษีเจริญ ราชเทวี บางคอแหลม) 4 36 2 3 (พญาไท บางขุนเทียน บางกอกใหญ่) 33 3 6 (จอมทอง สัมพันธวงศ์ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางรัก ป้อมปราบฯ) 41 3 (ปทุมวัน บางแค บางบอน) 40 5 1 (ดุสิต) 50 6 3 (พระนคร หนองแขม ทวีวัฒนา) 30 7 7 (บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ยานนาวา ธนบุรี บางพลัด คลองสาน สาทร) 26 271 7


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรและโครงสร้างสสพ.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google