งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์
นำเสนอการบรรยายโดย นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ Managing Director Ecartstudio Co., Ltd. Version August 2557

2 Speaker Profile Education
Mr. Wutthikorn (Joe) Manomaiwiboon Education Master of Science in Electrical Engineering - Communication University of Southern California , USA Bachelor of Science in Electrical Engineering - Communication. Kasetsart University, Thailand Work Experiences (21 years) Ecartstudio Co., Ltd. , Thailand Managing Director Data Perfection, Dallas, TX Chief Operation Officer Workplace USA, Dallas, TX Vice President of IT Data Recognition(Brady Corporation), Dallas, TX Project Manager Electronic Transmission Corp., Dallas, TX Network Engineer Siemens, Thailand Network Engineer

3 Company Profile Ecartstudio has many years’ experience designing, developing and offering highly specialized software consultation for both Web-based and Enterprise Location-based Applications. The company has collaborated closely with Microsoft in Thailand and we have received numerous awards and research grants from many organizations. As a result, we have great brand recognition throughout the industry and have earned the trust of major clients in both the private and public sectors. Foundation for Research in Information Technology (FRIT) Awards Winner 2013 7 Innovation Awards 2013 Asia Pacific ICT Awards Winner 2012 (Software & Infrastructure) Thailand ICT Awards Winner 2012 Software & Infrastructure Microsoft Partner Awards Winner 2012 (Cloud Development) Microsoft Partner Awards Winner 2011 (Software Development)

4 Portfolios Smart Province Smart Province
Of Nakoh Nayok Smart Province Of Samut Prakarn Industrial Estate Authority of Thailand National Statistical Office Electricity Generating Authority of Thailand Department of Disaster Prevention and Mitigation The Comptroller General Department TOT Telecomm CAT Telecomm Treasury Department Government Land Treasury Department Appraisal Department Fisheries Department Irrigation Department Bank for Agriculture and agriculture co-operatives Thai Farmer Bank Land and House Bank

5 Project Objectives เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเข้าข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบ Real Time เพื่อต่อยอดจากข้อมูลเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบแสดงผลในรูปแบบภาพแผนที่ แผนภูมิภาพ ตารางข้อมูล และรายงาน เพื่อพัฒนาระบบสำหรับสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เป็นแนวทางดำเนินการ เพื่อนำเข้าข้อมูลสารสนเทศของกรมชลประทานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการบรูณาการเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวกันอย่างเหมาะสม

6 Business Intelligence Data Summary + Analysis
Workflow Process Key Surveyor Branch officer HQ Officer Executive Member Share Data (GIS/MIS) [Real Time] Results as Business Intelligence Map Intelligence GPS + DEGREE PICTURES INFO MAP GIS Data Collection Simply to Use with high accuracy Revise and Correction Data Summary + Analysis Benefits Decrease Processing Time Increase data accuracy Simply to use no tech skill required. Decrease duplicate work Support + Coordinate effectively Paperless System Center Data Communication Up to date data from every branch Decrease backend work Support executive decision Simply to understand

7 System Architecture Other source HQ Web Service Map System LBIS System
Database Surveyor Branch Raster KML,KMZ Tiles, WMTS Shape, WMS

8 Descriptions

9 GIS Information Overlay Data
แสดงข้อมูล GIS Overlay บนระบบแผนที่ตามประเภทช้อมูลที่ถูกเลือก สามารถเปลิ่ยน Map Source ได้ GIS Layer แสดงรายชื่อชั้นข้อมูลตามสิทธิ์ โครงสร้างที่กำหนด และ จัดกลุ่มตามประเภทข้อมูล Definitions สัญสักษณ์สีเพื่อบอกความหมายของสี

10 MIS Information Navigate Data Box Map Display
หลังจากเลือกเครื่องมือจะแสดงกล่องตามการทำงานเช่น ค้นหาข้อมูล Map Display การแสดงผลลัพธ์ข้อมูลบนแผนที่โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดตามประเภทข้อมูล (icon) Tools เครื่องมือในการ ทำข้อมูล ค้นหาข้อมูล ดูชั้นข้อมูล พิมพ์ข้อมูล MIS Information แสดงข้อมูลจุด รูปภาพ e-Form ความเสี่ยง เชื่อมต่อ Map Tools เครื่องมือของแผนที่ เช่นวัดระยะ ค้นหาพิกัดเป็นต้น Data Results แสดงผลลัพธ์ข้อมูลจากการค้นหา

11 Mobile Information หน้าทำข้อมูลหลัก แสดงผลการค้นหา เลือกข้อมูล พิกัด
ข้อมูลรูป ข้อมูล e-Form ข้อมูลการเชื่อมค่อ

12 Reports

13 Live Demo


ดาวน์โหลด ppt นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google