งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน ขั้นต่ำของสหภาพการจ้างใน รัฐวิสาหกิจ ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน ขั้นต่ำของสหภาพการจ้างใน รัฐวิสาหกิจ ( ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน ขั้นต่ำของสหภาพการจ้างใน รัฐวิสาหกิจ ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กันยายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความใน (2) ในวรรคหนึ่งของข้อ 61 แห่งประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำ ของสหภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2549 ให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน "(2) ลูกจ้างผู้ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อน เกษียณอายุติดต่อกันครบ 15 ปีขึ้นไปให้ ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการ ทำงานเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน ขั้นต่ำของสหภาพการจ้างใน รัฐวิสาหกิจ ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google