งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ 620620 378378

4 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 410410 282282

5 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓ 980980 193193

6 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔ 350350 173173

7 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕ 25 20 253253

8 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖ 28 00 930930

9 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗ 21 00 210210

10 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘ 62 00 24 40

11 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙ 73 00 36 50

12 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐ 83 00 79 60

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ 620620 378378 24 2

15 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 410410 282282 12 8

16 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓ 980980 193193 78 7

17 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔ 350350 173173 17 7

18 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕ 25 20 253253 22 67

19 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖ 28 00 930930 18 70

20 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗ 21 00 210210 18 90

21 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘ 62 00 24 40 37 60

22 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙ 73 00 36 50

23 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐ 83 00 79 60 34 0

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google