งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ) เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ) เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ) เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553 1 พฤษภาคม 2553 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด และ สภาอุตสหกรรมจังหวัด จัดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเดินพาเหรด ของนายจ้าง ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรหน่วยงานต่างๆ มีการแข่งขัน กีฬาสากล กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดร้อง เพลง ชาย – หญิง การประกวดแฟนซี การประกวดกองเชียร์ กิจกรรมเกมส์และของ รางวัล มีการจัดนิทศรรการและบริการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ ประกันสังคม บริการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด บริการซ่อม รถจักรยานยนต์โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ฝึกอาชีพและบริการนวดฝ่าเท้าโดย สำนักงานแรงงานจังหวัด นิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและฉลาก การจำหน่าย สินค้าราคาถูก จำหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น มีนายจ้าง ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคราชการ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,500 คน โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและมอบ รางวัลแก่ผู้ใชคดีในงานดังกล่าว ในการจัดงานดังกล่าวได้กำหนดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( นายธีระ มินทรา ศักดิ์ ) เป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดี มหาราชา วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช และวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553

2 ภาพกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช และวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ) เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553

3 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราย ( นายธีระ มินทราศักดิ์ ) เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

4 กล่าวรายงานเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ( นายบุญถิ่น สืมสม )

5 นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ

6 คณะของรัฐมนตรี ร่วมกัน เพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมผู้ใช้แรงงานที่เข้า ร่วมวันแรงงาน

7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายชินวรณ์ บุณย เกียรติ ) ประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำปี 2553

8 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( นายวันชัย ไชยวรรณ ) กล่าวรายงาน

9 ขบวนพาเหรด

10

11 กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน กรีฑา

12

13

14 บริการซ่อมรถจักรยายนต์ ฟรี ! โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด นครศรีธรรมราช

15 บริการจัดหางาน โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัด นครศรีธรรมราช

16 บริการให้ความรู้ด้านประกันสังคมและ ตรวจสุขภาพ โดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลมหาราช

17 บริการฝึกอาชีพ และนวดฝ่าเท้า โดย สำนักงานแรงงานจังหวัด นครศรีธรรมราช

18 นิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค

19 ของขวัญและของรางวัล

20

21


ดาวน์โหลด ppt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ) เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google