งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 43.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 43."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 43

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ สิรารมย์ มาศจร 11/01/44 58 ม.1 ซ. หมู่บ้านวรรณทวีเพลส 2 ต. ควนลัง อ. หาใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร 083-6579205 อีเมล์ Sirarom.123@gmail.comSirarom.123@gmail.com Facebook sirarom masjon LINE--

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียน เทศบาล 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 2 ( บ้านหาดใหญ่ ) ปัจจุนบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ ที่ไหน ความ พยายามอยู่ที่นั้น งานอดิเรก ฟังเพลง ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี ด้านเต้น


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 43.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google