งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 21,590 ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 21,590 ครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 21,590 ครั้ง

2 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 18,754 ครั้ง

3 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 19,489 ครั้ง

4 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 59,833 ครั้ง

5 สถิติเปรียบเทียบการให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 - 2557

6 เทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 16,643 ครั้ง

7 เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 13,950 ครั้ง

8 เทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 19,489 ครั้ง

9 เทศกาลสงกรานต์ ปี 50,082 ครั้ง

10 สถิติเปรียบเทียบการให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 - 2557

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 21,590 ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google