งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 7 มีนาคม 2550

2 4 Model สำหรับการพัฒนาในระดับธุรกิจ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลดความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้น (การบริหารจัดการโดย Lean Production) การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการวิเคราะห์ การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การปรับปรุงกระบวนการด้านการจัดส่งสินค้า

3 การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลดความสูญเปล่า
ศึกษาภาพรวมกิจกรรม วิเคราะห์ประเภทกิจกรรม หามาตรการลดกิจกรรมสูญเปล่า จับเวลาแต่ละกิจกรรม

4 การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ศึกษาภาพรวมกิจกรรม วิเคราะห์ประเภทกิจกรรม ระบุทรัพยากรแต่ละกิจกรรม คำนวณ -วิเคราะห์หาต้นทุนกิจกรรม จับเวลาแต่ละกิจกรรม หาวิธีลดต้นทุน

5 การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
Cause-Effect Diagram สรุปสาเหตุหลัก นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ หามาตรการ/แนวทางแก้ไข

6 การปรับปรุงกระบวนการด้านการจัดส่งสินค้า
ทำเอง / outsource กำหนดเส้นทางการจัดส่ง หาพันธมิตรในการขนส่งร่วมกัน จักรูปแบบการจัดสินค้าขึ้นรถ

7 เส้นทางการพัฒนาโลจิสติกส์ในระดับธุรกิจ
ระยะยาว การปรับปรุงในห่วงโซ่อุปทาน ระยะกลาง การปรับปรุงในกระบวนการผลิต ระยะสั้น 5 ส, Visual Control

8 Questions & Answers สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร ต่อ โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google