งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Guide Line Migrated Network นครหลวงที 1 Planning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Guide Line Migrated Network นครหลวงที 1 Planning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Guide Line Migrated Network นครหลวงที 1 Planning

2 Part 1

3 Local PE Ring Migration Plan
Interim/ BBIP LKS KKM CRS slot P-Super Core :PSC Layer 40 G CRS-1 8 slot 40 G CRS-1 4 slot Multi Chassis CMI PRE PLK NSN 10 G Cisco 7609 TOT MPLS (Core Layer :P) P- Core: PC Layer Cisco 3600 P- Node : PN Layer PBN CRI LPN PYO LPG STI UTT TAK KPT F7K,N7K,M7K TAK UTT PLK NSN PCT MPLS 2x1 Gbps STI KPT MPLS 2x1 Gbps (Cancel Links) MPLS 2x1Gbps PYO LPN PRE CMI LPG CRI MPLS 2x1 Gbps NAN MPLS 2x1 Gbps (Cancel Links) TOT MPLS (Distribute Layer:PE) PE-Agg : f7k ;ayer. MSAN 1 MSAN n Switch 1… n BRAS New Layer Local PE : Local PE 1… n Local PE 1… n Local PE 1 Local PE 1 (Local PE Layer) Local PE 3 Local PE 3 Local PE 2 Local PE 2 Switch 1… n Access : Ex.North Area ADSL (Access Layer) VPN

4 รูปแบบใหม่ การไหลของทราฟฟิคผ่านอุปกรณ์ เพิ่มชั้น Local PE Layer ก่อนออกสู่ Provider Edge(PE) ไม่เกิดปัญหา Layer 2 Max Address Fludding Loop Traffic Congestion ที่ระดับการเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์ PE การบริหารทราฟฟิค ทำได้ง่าย เนื่องจาก อุปกรณ์เชื่อมต่อบนโครงข่ายน้อยลง ต้องจัดรูปแบบการ Routing ใหม่ รวมถึงการปรับ Configuration ใน Supercore

5

6

7

8

9 สรุปปัญหาการบริหารจัดการระบบโครงข่าย
กรณีเกิดปัญหา Link Error การประสานกันระหว่างหน่วยงานที่ช่วย จอบป. ตรวจสอบแก้ไข จุดเชื่อมต่อ OFC, ตู้ FDP,ODF และอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ในพื้นที่ กรุงเกษมและในพื้นที่ น.1,ทะเบียน Location วางอุปกรณ์ ห้อง Security ความสะอาด Port,Vlanเต็ม เช่น ช่วงเชื่อม ระหว่าง cisco กับ huawei Bug Firmware ios, สิทธิ์levelในการเข้าใช้งาน อุปกรณ์ แผนขยายการหา uplink ให้พื้นที่ , การสำรวจอุปกรณ์ก่อนขึ้นโครงการ ไม่เพิ่ม process. ให้ kkm_m7k_01,02 เช่น กระจาย dhcp pool ลง local pe etc.

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Guide Line Migrated Network นครหลวงที 1 Planning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google