งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การค้าส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การค้าส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การค้าส่ง

2 ความหมายของการค้าส่ง
การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากให้กับผู้ซื้อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การผลิตและการขายต่อ การค้าส่งส่วนใหญ่นิยมบวกกำไรเพิ่ม (Mark up)ต่อหน่วยในอัตราต่ำ เพื่อจูงใจให้ซื้อปริมาณมาก

3 บทบาทของผู้ค้าส่ง ต่อผู้ผลิต บทบาทของผู้ค้าส่ง ต่อลูกค้า
บริการสนับสนุนลูกค้าแทนผู้ผลิต ให้ข่าวสารการตลาด ให้บริการทางการเงินและช่วยแบกรับความเสี่ยง ช่วยเหลือภาระงานการตลาด ขายสินค้าให้ ให้คำแนะนำและ สนับสนุนทางเทคนิค ช่วยเหลือทางการเงิน และสินเชื่อ ให้บริการทางการตลาด จัดหมวดหมู่และ แบ่งสินค้าเพื่อขาย เสาะหาสินค้าให้ บทบาทของผู้ค้าส่ง ต่อลูกค้า บทบาทของ ผู้ค้าส่ง ในช่องทาง การจัดจำหน่าย ผลการดำเนินงาน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่องทางการจัดจำหน่าย

4 สาขาและสำนักงานขายของผู้ผลิต ผู้ค้าส่งประเภทอื่นๆ
ประเภทของผู้ค้าส่ง พ่อค้าขายส่ง ตัวแทน และ นายหน้า สาขาและสำนักงานขายของผู้ผลิต ผู้ค้าส่งประเภทอื่นๆ

5 1. พ่อค้าส่ง 1.1 พ่อค้าขายส่งที่ให้บริการอย่างเต็มที่
1.2 พ่อค้าขายส่งที่ให้บริการอย่างจำกัด 1.1.1 พ่อค้าขายส่งทั่วไป 1.1.2 ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 1.2.1 พ่อค้าขายส่งประเภทขายเงินสดและให้ลูกค้าขนสินค้าเอง 1.2.2 พ่อค้าขายส่งโดยรถบรรทุก 1.2.3 พ่อค้าขายส่งโดยสินค้าไม่ผ่านมือ 1.2.4 พ่อค้าขายส่งฝากขายสินค้า 1.2.5 พ่อค้าขายส่งผ่านทางสื่อ 1.2.6 สหกรณ์ผู้ผลิต

6 2. ตัวแทนและนายหน้า 2.2 นายหน้า 2.1 ตัวแทน 2.1.1ตัวแทนผู้ผลิต
2.1.2ตัวแทนขายหรือตัวแทนจำหน่าย 2.1.3ตัวแทนซื้อ 2.1.4ตัวแทนนำเข้าและส่งออก 2.1.5พ่อค้านายหน้า 2.2 นายหน้า

7 3. สาขาและสำนักงานขายของผู้ผลิต
4. ผู้ค้าส่งประเภทอื่นๆ ผู้ค้าส่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผู้ค้าส่งโดยการประมูลสินค้า

8 การตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้าส่ง
การเลือกลูกค้าเป้าหมาย การเลือกทำเลที่ตั้ง การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย การกำหนดราคาขาย การกำหนดขอบเขตการค้า การจัดซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง การส่งเสริมการตลาด

9 การพัฒนาการค้าส่ง 1. ผู้ค้าส่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารกิจการ
2. มีการพัฒนารูปแบบการค้าส่งผ่านหน้าร้านไปสู่การค้าส่งแบบ ไม่มีหน้าร้าน 3. ผู้ค้าส่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกิจการ 4. ผู้ค้าส่งมีการรวมตัวในแนวตั้งมากขึ้น

10 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การค้าส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google