งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Emerald Group Publishing Limited Introduce changes of our websites สุชีว์นวล ลดาเลิศ Business Manager Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Emerald Group Publishing Limited Introduce changes of our websites สุชีว์นวล ลดาเลิศ Business Manager Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.emeraldinsight.com Emerald Group Publishing Limited Introduce changes of our websites สุชีว์นวล ลดาเลิศ Business Manager Thailand Email: gift@emeraldinsight.com Mobile: + 6688 093 9068 + 6688 099 8630 Latest update: March 2014

2 Platform changed เปลี่ยนหน้า เว็บไซต์ แยกเว็บอออกเป็นสองเว็บ www.emeraldinsight.com www.emeraldgrouppublishing.com

3 คอลเลคชั่นวารสารของสำนักพิมพ์

4 ฐานข้อมูลที่ทางสกอ.บอกรับ  ชื่อฐานข้อมูล Emerald Managment eJournal 92  ประกอบด้วยสาขาวิชา :1.การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ (39) (Accounting Finance & Economics) 2.การจัดการธุรกิจ และ กลยุทธ์ (53) (Business Management & Strategy)  เป็นวารสารฉบับเต็ม (Full-text) ปีปัจจุบัน  จำนวน วารสารทั้งหมด 92 ชื่อวารสาร (ปีปัจจุบันย้อนหลังไปถึงปี 1994*)  รองรับการใช้งาน HTML PDF  การดาวน์โหลด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้  วารสารจำนวน 7 ชื่อมี Impact Factor และ อีก 39 ชื่อ ดัชนีใน Scopus

5 แพคเกจฐานข้อมูลที่ เข้าใช้งานได้ Emerald Management 92 eJournals

6 ผลประโยชน์ของการ บอกรับฐานข้อมูล Emerald เข้าใช้งานวารสารฉบับปีปัจจุบันก่อนใคร นำเสนอบทความ ทุกบทความ แบบฉบับเต็ม ( Full text) พร้อม บทคัดย่อ (Abstract) ไม่ติด Embargoes ! ผู้บอกรับได้สิทธิเป็นเจ้าของเนื้อหาในปีที่บอกรับ สามารถเข้าถึงเนื้อหาย้อนหลังได้ถึงปี 1994* รองรับการใช้ผ่าน IP address สามารถดาวน์โหลดเก็บบทความ และสั่งพิมพ์บทความได้ รองรับการใช้งานนอกมหาวิทยาลัยผ่าน remote ID/password

7 สนใจวารสารคอลเลคชั่นอื่นๆ นอกเหนือจากที่สกอ. บอกรับ มีแพคเกจเพิ่มเติมไหม

8 แพคเกจฐานข้อมูลนำเสนอบอกรับเพิ่มเติม Emerald Management eJournal 184 ครอบคลุม 5 สาขาวิชา

9 แพคเกจฐานข้อมูลนำเสนอบอกรับเพิ่มเติม Emerald Management eJournal 240 ครอบคลุม 9 สาขาวิชา

10 แพคเกจฐานข้อมูลนำเสนอบอกรับเพิ่มเติม Engineering Collection คอลเลคชั่นนี้ มีวารสารรวม 23 ชื่อ เน้นทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า และ วิศวกรรมเครื่องกล

11 เว็บไซต์ Emerald Http://www.emeraldinsight.com ลงชื่อเข้า ใช้งาน

12 การค้นหา & การสืบค้น วารสาร -ใช้ Search & Browse เลือกเข้าค้นหาตามสาขาวิชา

13 Browse ตามรายชื่อวารสาร & หนังสือ เลือกค้นตัวอักษร & ตาม สาขาวิชา ส่วนแสดงผลตามที่เลือก

14 การสืบค้นขั้นสูง Advance Search เก็บข้อมูลการ สืบค้นชั่วคราว

15 ข้อมูลสนับสนุน แบ่งตามสาขาอาชีพ

16 รองรับไฟล์ HTML & PDF HTML PDF

17 การสร้าง My Profile เป็นบริการเก็บข้อมูลส่วนตัวในการสืบค้นและตั้งค่า o Marked Lists บันทึกรายชื่อที่ผู้ใช้ได้อ่าน o รับข่าวสารล่าสุดโดย (Emerald alert)  Digests and Newsletters  Table of Contents (the title you interest) o เพิ่มชื่อที่ชื่นชอบ (Add your Favorites) o ตั้งค่าการค้นหา ( Search Alert (articles information based your key words)

18 ใน My Profile

19 Marked List การสร้างโฟล์เดอร์บนเว็บเก็บ บทความที่สืบค้น

20 พิมพ์ชื่อบทความใน Marked List

21 ข่าวสาร Digest & Newsletters

22 Table of Content Alert – เพิ่มวารสาร

23 ตั้งค่าตามความชื่นชอบ

24 ทำแบบทดสอบ 1.Service management framework Thailand ค้นด้วย 2.Special issue on measuring risk and its applications 2014 อยู่ในวารสารชื่ออะไร 3.environmental management system in the not for profit sector ค้นด้วย 4.International Journal of Manpower issue 8,2013 ค้นด้วย 5.Rethinking retirement: changing realities for older workers and employee relations? 2013 ใครเขียน

25 คำตอบ 1.Search For 2.Review of Accounting and Finance 3.Advance Search 4.Browse & Advance Seacrh 5.Wendy Loretto, David Lain, Sarah Vickerstaff

26 หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ Sucheenuan Ladalert Business Manager Thailand Email: gift@emeraldinsight.com Mobile: + 6688 099 8630 + 6688 093 9068


ดาวน์โหลด ppt Emerald Group Publishing Limited Introduce changes of our websites สุชีว์นวล ลดาเลิศ Business Manager Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google