งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การค้าปลีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การค้าปลีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การค้าปลีก

2 ความหมายของการค้าปลีก
การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวหรือการใช้ในครัวเรือน การตั้งราคาสำหรับการค้าปลีกนิยมบวกกำไรเพิ่ม( Mark up)ต่อหน่วยในอัตราสูงกว่าการค้าส่ง ทั้งนี้โดยมุ่งหวังกำไรต่อหน่วยมาก

3 บทบาทของผู้ค้าปลีก ต่อผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่ง
ให้ข่าวสารทางการตลาด ช่วยแบกรับความเสี่ยง ช่วยเหลือในงานการตลาด ช่วยขายสินค้าให้ การขายสินค้าเชื่อ ให้บริการก่อน-หลังการขาย จัดหมวดหมู่และ แบ่งสินค้าเพื่อขาย เสาะหาสินค้าเพื่อขาย บทบาทของผู้ค้าปลีก ต่อผู้บริโภค บทบาทของ ผู้ค้าปลีก ในช่องทาง การจัดจำหน่าย ผลการดำเนินงาน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่องทางการจัดจำหน่าย

4 ประเภทของกิจการผู้ค้าปลีก
1.ร้านค้าปลีกแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ 2.ร้านค้าปลีกแบ่งตามวิธีการดำเนินงาน 3.ร้านค้าปลีกแบ่งตามรูปแบบการเป็นเจ้าของ

5 ร้านค้าปลีกแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์
ร้านขายสินค้าทั่วไป ร้านขายสินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง ร้านขายสินค้าแบบผสม

6 ร้านค้าปลีกแบ่งตามวิธีการดำเนินงาน
ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านสรรพาหาร ร้านซุปเปอร์สโตร์/ไฮเปอร์มาร์ท ห้างสรรพสินค้า ร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก 6. ร้านขายของลดราคา -ร้านค้าของผู้ผลิต -ร้านค้าปลีกอิสระที่ขายของลดราคา -ร้านคลังสินค้า 7. ร้านแสดงสินค้าตามแคตตาล็อก 8. การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า -การขายโดยบุคคล -การขายแบบใช้เครื่องอัตโนมัติ -การตลาดทางตรง

7 ร้านค้าปลีกแบ่งตามรูปแบบการเป็นเจ้าของ
ร้านค้าปลีกอิสระ ร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ ร้านค้าปลีกลูกโซ่แบบสมัครใจ ร้านค้าปลีกที่ได้รับสิทธิ์ทางการค้า สหกรณ์ผู้บริโภค ร้านค้าปลีกของผู้ผลิต ร้านค้าปลีกของรัฐบาล

8 การตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้าปลีก
การเลือกลูกค้าเป้าหมาย การเลือกทำเลที่ตั้ง การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย การกำหนดราคาขาย การจัดบรรยากาศและบริการของร้าน การจัดซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง การส่งเสริมการตลาด

9 การบริการก่อนการขาย -จัดแสดงสินค้าหน้าร้านและภายในร้าน -โฆษณาสินค้า -บริการตัวอย่างให้ทดลองใช้ -บริการห้องลองสินค้า -บริการรับคำสั่งซื้อผ่านสื่อต่างๆ -บริการรับคำสั่งซื้อตลอด 24 ชม. -บริการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ ลูกค้าต้องการ -บริการรับจอง การบริการหลังการขาย -บริการหีบห่อสินค้า/ของขวัญ -บริการจัดส่งสินค้า -บริการติดตั้ง -บริการรับเปลี่ยน/ซ่อมแซมสินค้า -บริการรับประกันสินค้า -บริการรับคำตำหนิจากลูกค้า -บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เช็ค บริการ ของ ร้านค้าปลีก การบริการอื่นๆ -บริการที่จอดรถฟรี -บริการใช้เบอร์โทรฟรี -ให้เครดิตกับลูกค้า -บริการห้องรับรองหรือห้องน้ำ

10 การพัฒนาการค้าปลีก การพัฒนาการค้าปลีกรูปแบบใหม่
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ พัฒนาระบบการตลาดในแนวตั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราของกิจการ การพัฒนาสู่ตลาดต่างประเทศ

11 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การค้าปลีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google