งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดตรวจราชการฯ (M&E) สสจ.เพชรบุรี เลื่อนจาก วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดตรวจราชการฯ (M&E) สสจ.เพชรบุรี เลื่อนจาก วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดตรวจราชการฯ (M&E) สสจ.เพชรบุรี เลื่อนจาก วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

2 พื้นที่รับการติดตามประเมินกระบวนการบริหารงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (M&E PP) จังหวัดเพชรบุรี 1.กลุ่มบริการ (Service Plan) (ทีมผู้นิเทศ จำนวน 4 คน) -ระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอำ 2. แผนสุขภาพ (ทีมผู้นิเทศ จำนวน 3 คน) -ระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง -ระดับตำบล ได้แก่ รพ.สต. 3. การประเมินพัฒนาการเด็ก (ทีมผู้นิเทศ จำนวน 3 คน) -ระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง -ระดับตำบล ได้แก่ รพ.สต. 4. การพัฒนาระบบข้อมูล (จะแยกทีมออกเป็นการเฉพาะ) -ระดับอำเภอ ได้แก่ รพ.ชะอำ -ระดับตำบล ได้แก่ รพ.สต.นายาง

3 ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่ต้องมีการ M&E (รอบ 2/2557) กลุ่มบริการ - ประเด็น Highlight ที่ควรต้องดำเนินการในแต่ละสาขา โดย focus พื้นที่ตามสภาพปัญหา - การนำแผนลงสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ แผนสุขภาพ และระบบข้อมูล - แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ความสอดคล้องของมาตรการ ทุกระดับ กลุ่มวัย -วัยเด็ก เรื่อง พัฒนาการเด็ก/TDSI การสื่อสาร/การปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ เพิ่มความครอบคลุมพื้นที่ให้สูงที่สุด -วัยทำงาน เรื่อง NCD (ทีม สคร. ได้มาประเมินการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ เมื่อวันที่ 28 เมย.57 ที่ รพ.พระจอมเกล้าฯ และ รพ.แก่งกระจาน และ วันที่ 29 เมย.57 ที่ รพ.บ้านแหลม สำหรับ TB ยังมิได้กำหนดเวลาการประเมิน รอการประสานจาก สคร.)


ดาวน์โหลด ppt กำหนดตรวจราชการฯ (M&E) สสจ.เพชรบุรี เลื่อนจาก วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google