งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดขนาดวัตถุระยะไกล (Remote Object Measurement System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดขนาดวัตถุระยะไกล (Remote Object Measurement System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดขนาดวัตถุระยะไกล (Remote Object Measurement System)

2 หัวหน้าโครงการ นายสถาพร สงวนวงษ์
ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว บริษัท Campus Create (Thailand) Co.,Ltd คณะทำงาน นาย นครินทร์ คำเขียว คณะ วิศวกรรมศาสตร์ KMITL นาย อนิรุทธิ์ พัชรวิจิตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์ PSU

3 ระบบปัจจุบัน

4 concept ของระบบ

5 Block Diagram Opencv cvcam Microsoft Fundamental Class
Image Processing User Interface RS232 Interface Display Automatic Manual

6 ขอบเขตของงาน - สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Window

7 - สามารถวัดขนาดวัตถุที่อยู่ห่าง 10 ซม.ถึง 10 เมตร
ขอบเขตของงาน - สามารถวัดขนาดวัตถุที่อยู่ห่าง 10 ซม.ถึง 10 เมตร 10 ซม. ถึง 10 เมตร

8 ขอบเขตของงาน - รายงานผลการวัดบนจอมอนิเตอร์

9 ขอบเขตของงาน - สามารถวัดขนาดวัตถุที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่จัดไว้ได้อย่างอัตโนมัติ และ Manual เช่น ในบริเวณที่ห้องไม่สว่างมาก

10 ปัญหาและอุปสรรค Supply ที่ใช้จ่ายไฟให้บอร์ด Zx-Servo16 เกิดอาการตัดไฟทำให้เกิดการอาการค้าง และ อาจต้อง Restart คอมพิวเตอร์

11 แผนการดำเนินงาน 4 1 2 3 4 1 2 3 4 รายละเอียด 1. ศึกษา MFC, Open CV
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม รายละเอียด 4 1. ศึกษา MFC, Open CV 2. ศึกษา Image Processing, RS232 3. ออกแบบและจัดทำฐาน วางกล้อง 4. Implementation 5. Integrate 6. Document

12 สิ่งที่ส่งมอบ - โปรแกรมวัดขนาดวัตถุระยะไกล

13 สิ่งที่ส่งมอบ - ฐานวางกล้อง web cam 1 ตัว พร้อม Servo Motor และวงจรควบคุม 1 ชุด

14 สิ่งที่ส่งมอบ - เอกสารการออกแบบ 1 ฉบับ

15 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การวัดขนาดวัตถุระยะไกล (Remote Object Measurement System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google